Een aantal plaatsnaamborden met daarop zowel Nieuw-Amsterdam als Veenoord is in de afgelopen periode omgetrokken en zelfs omgezaagd. Of het gaat om baldadigheid, fanatieke verzamelaars of om sentimenten bij inwoners die beide plaatsnamen liever niet op één bord zien, voorzitter Rikus Haasken van Plaatselijk Belang Nieuw-Amsterdam/Veenoord zegt vooralsnog met de handen in het haar te zitten.

,,Wie hier achter zit? Zeg het maar, ik weet het niet. Vroeger werd er wel eens een bord in Veenoord of Nieuw-Amsterdam los geschroefd en weggehaald, vaak door verzamelaars. Maar nu gebeurt het ook bij de nieuwe borden. Ik ben echt verbaasd.”

Haasken werd maandagochtend gebeld door een opzichter van de gemeente Emmen. ,,De bewuste borden met de dubbele naam staan al ruim twee jaar aan de rand van het tweelingdorp. Het kombord aan de Vaartweg ter hoogte van de brug is omgetrokken, terwijl dat aan de Nieuweweg zelfs is omgezaagd.”

Van afzonderlijke borden naar borden met dubbele naam

Veenoord behoorde tot 1998 tot de gemeente Sleen, Nieuw-Amsterdam tot de gemeente Emmen. Na de gemeentelijke herindeling ontstond het tweelingdorp en dat had tevens tot gevolg dat de afzonderlijke plaatsnaamborden in beide dorpen verdwenen.

,,In plaats daarvan werden aan de rand van Veenoord/Nieuw-Amsterdam borden geplaatst met beide namen erop, terwijl de borden in de dorpen niet werden vervangen. Dat scheelde de gemeente Emmen een hoop kosten. En de huidige borden zijn behoorlijk lastig om los te schroeven.”

Aanvankelijk leidde die herindeling er niet toe dat op de borden andere plaatsnamen kwamen te staan. Nieuw-Amsterdam bleef Nieuw-Amsterdam en Veenoord bleef Veenoord. Tot een paar jaar geleden. ,,Om meer eensgezindheid uit te stralen”, aldus Haasken.

Drie jaar geleden doken de eerste borden met de dubbele naam op. Aan de Boerdijk in Veenoord en aan de Dikke Wijk in Nieuw-Amsterdam.

‘Het is zielig om op deze manier je mening te uiten’

Naar aanleiding van de recente vernielingen plaatste Plaatselijk Belang maandagochtend een oproep op zijn Facebook-pagina. Met een tweeledig doel: reacties uitlokken over wat voor gevoelens er bestaan, maar ook om erachter te komen wie de daders zijn.

,,We hopen dat zo’n oproep reacties oplevert, omdat we mogelijke gevoelens willen peilen waar wij geen weet van hebben”, zegt Haasken. ,,Ik wil niets uitsluiten, maar het zou kunnen dat sommige mensen uit Veenoord niet willen dat Nieuw-Amsterdam ook op de borden staat. Ik heb geen idee hoe groot die groep is, maar het is wel zielig om op deze manier je mening te uiten. We zijn al ruim twintig jaar één dorp. Het is zeer vervelend, maar ook diep triest dat dit gebeurt.”

Sociale controle

Haasken schat de kans zeer klein dat er van de vernielingen camerabeelden bestaan. ,,Pas als je het constateert, kan je mensen erop aanspreken en hen aansprakelijk stellen. Wat we nu wel kunnen doen? Elkaar in de gaten houden, zorgen voor goede sociale controle. Want of het nou baldadigheid of vandalisme is, we kunnen dit als dorp echt niet tolereren.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe