Politie in Drenthe hoeft minder vaak uit te rukken voor verwarde personen

De psycholance is een gestripte ambulance.

Het aantal politieritten voor personen met verward gedrag is over 2018 met bijna de helft afgenomen in vergelijking met het jaar ervoor. Dat meldt UMCG Ambulancezorg.

In 2017 opende de Spoedpoli GGZ Drenthe en ging een pilot met de psycholance, een ambulance speciaal voor verwarde mensen, van start. Beide werpen nu duidelijk hun vruchten af. ,,Personen met verward gedrag in Drenthe krijgen sneller de juiste zorg. Deze mensen komen niet langer in de ongewenste situatie van een politiecel terecht maar kunnen, waar nodig vervoerd door de psycholance, naar de spoedpoli”, vertelt woordvoerder Japke Grit.

Psychische schade beperkt

Een positieve ontwikkeling, omdat mensen die een psychiatrische crisis doormaken zo op een passende manier worden vervoerd en rustiger binnenkomen bij GGZ Drenthe, vervolgt zij. ,,De cliënt wordt sneller gezien en op die manier kan de psychische schade beperkt blijven. Ook het na-traject is daardoor korter.”

Volgens een politierapport voerde de politie 64 ritten uit met verwarde personen. Een jaar later waren dat er 34, een afname van 47 procent. De politie noteerde binnen een jaar ook ruim een kwart minder registraties van verwarde personen. ,,Hieruit zou voorzichtig geconcludeerd kunnen worden dat de politie door de samenwerking met de psycholance, ambulance en spoedpoli minder vaak wordt gevraagd een probleem op te lossen”, aldus het rapport.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe