Een project met geothermie in Groningen leidde tot een mislukking, omdat de risico's veel groter waren dan gedacht.

Project met aardwarmte leidt tot zorgen in Provinciale Staten

Een project met geothermie in Groningen leidde tot een mislukking, omdat de risico's veel groter waren dan gedacht. Foto DvhN

Warmte uit de bodem halen in een gebied waar ook olie- en gaswinning plaatsvindt, dat is linke soep. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) kon woensdag de zorgen hierover in de Staten van Drenthe niet helemaal wegnemen.

Commissielid Tjip Koopmans van de PVV zette het onderwerp op de agenda. Hij wijst op bevindingen van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) , dat waarschuwt voor de risico’s, met name bij de combinatie van geothermie en olie- en gaswining. De PVV wil weten of de provincie voldoende in de gaten houdt of er bij het project met geothermie in Klazienaveen geen onverantwoorde risico’s ontstaan.

Alternatief voor aardgas

Aardwarmte of geothermie is een alternatief voor verwarming met aardgas. Door warm water uit de bodem omhoog te pompen, kun je bijvoorbeeld kassen van tuinders verwarmen of huizen. Het water wordt na gebruik weer terug in de bodem gepompt. Projecten hiermee leiden tot minder uitstoot van CO2 en helpt dus tegen de klimaatverandering.

GroenLinks viel de PVV gedeeltelijk bij waar het ging over risico’s: „De risico’s zijn gering maar je moet wel oog houden voor risico’s die er wel zijn”, aldus Statenlid Elke Slagt. Renate Zuiker van de Partij voor de Dieren wees voorts op het belang van een goede schaderegeling voor eventuele gedupeerden.

Bij het project in Klazienaveen zijn Tullip Energy, Shell Geothermie, ZON Transitie Support en EBN Aardwarmte. De bedrijven willen twee in onbruik geraakte gasputten van de NAM gebruiken om ten behoeve van tuinders aardwarmte te winnen. Het alarmeerde Koopmans van de PVV. Eerder mislukte een geothermieproject in de stad Groningen, doordat de risico’s te laag waren ingeschat.

Gerenommeerde bedrijven

Volgens verantwoordelijk gedeputeerde Tjisse Stelpstra vindt de winning van aardwarmte plaats door gerenommeerde bedrijven, die in staat zijn de risico’s te minimaliseren. Voor de winning van aardwarmte van start gaat, komt er een schadeprotocol, is de stellige verwachting van Stelpstra. Hij wees er op dat het SodM betrokken is bij het project en dat er een meetnetwerk komt om trillingen in de bodem te kunnen volgen.

Volgens Stelpstra is het een misverstand dat het warme water in een leeg gasveld wordt gepompt. „Het wordt uit een aardlaag met warm water gehaald en daarin ook weer teruggepompt”, liet hij weten.

Ministerie geeft vergunning

De provincie is zelf niet de instantie die vergunning verleent voor het project, dat is de verantwoordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken. Wel adviseert de provincie het ministerie daarbij. Dit advies was voor de PVV aanleiding de zaak te bespreken. Gedeputeerde Stelpstra verzekerde dat de provincie de ontwikkelingen nauwgezet blijft volgen. „Veiligheid staat altijd voorop.”

Het stelde Tjip Koopmans niet gerust. „Het SodM wijst op risico’s bij velden die ook voor gas- en oliewinning zijn gebruikt. De instantie waarschuwt om daar heel voorzichtig de te zijn en die voorzichtigheid mis ik.”

menu