Moet je mee doorgaan, zeggen deskundigen over de promotiecampagne TopDutch. De rechtse oppositie in Provinciale Staten van Drenthe is echter zeer kritisch. Het rapport van die deskundigen is oppervlakkig en nietszeggend, vinden PVV, Forum voor Democratie en JA21.

Wanneer de rook van de coronacrisis is opgetrokken, ligt bij de drie noordelijke provincies het vraagstuk op tafel of ze een vervolg moeten geven aan TopDutch, de gewaagde campagne om het Noorden als vestigingsplek onder de aandacht te brengen bij de beslissers in het grote bedrijfsleven.

Nauwelijks belangstelling voor nieuwsbrief

Samen met Forum voor Democratie en JA21 agendeert fractievoorzitter Nico Uppelschoten van de PVV in de Statencommissie voor economische zaken voor volgende week woensdag het evaluatierapport over TopDutch. Want de promotiecampagne heeft volgens hem erg weinig opgeleverd. ,,Mensen konden intekenen op een nieuwsbrief, maar dat is nauwelijks gebeurd", noemt hij als voorbeeld.

TopDutch komt voort uit een min of meer ludiek initiatief uit 2017 van ondernemers en prominente Groningers om autofabrikant Tesla te bewegen een vestiging in de Eemshaven te realiseren. Het inspireerde de inmiddels vertrokken Groningse gedeputeerde Patrick Brouns om een wat grotere campagne te houden om bedrijven te interesseren voor Noord-Nederland. De drie provincies staken er samen 1,2 miljoen euro in. Marketingbureau Initio voerde uiteindelijk de klus uit.

'Keurig binnen begroting gebleven'

Het extern bureau Erac heeft de campagne geëvalueerd, maar Uppelschoten verbaast zich over het rapport. ,,Het is alleen een weerslag van wat er gedaan is, er is niet kritisch gekeken naar wat de inspanningen allemaal opleveren'', stelt hij. ,,Ze stellen wel vast dat de campagne binnen de begroting is gebleven. Dat wil helemaal niet zeggen of het geld wel goed besteed is.'' Ook mist Uppelschoten in het evaluatierapport dat er ruzie ontstond tussen enkele ondernemers die TopDutch zouden trekken en marketeers over de te voeren campagne.

Initiatief van pioniers

In het rapport beschrijft Erac wel andere zaken die mis gingen. TopDutch was een initiatief van pioniers, dit botste wel met allerlei formaliteiten. De provincies formuleerden heel ferm de doelstelling om met de campagne 2000 arbeidsplaatsen te realiseren, maar dat was volgens Erac helemaal niet realistisch. In een campagne van een paar jaar kun je hooguit naamsbekendheid verbeteren, maar pas op langere termijn kan blijken of dat ook werkgelegenheid oplevert.

Reclame maken voor een regio als Noord-Nederland is volgens Erac iets nieuws en de drie provincies hebben daar nu wel kennis en ervaring mee opgedaan. Erac adviseert dan ook er wel mee door te gaan, maar dan zouden de activiteiten bij de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) ondergebracht moeten worden.

Uppelschoten wil volgende week woensdag van verantwoordelijk gedeputeerde Henk Brink (VVD) veel concreter weten wat de campagne nu oplevert. Hij is ook benieuwd hoe andere fracties in de kwestie staan. Hij voorspelt enig vuurwerk. ,,Ik wil de commissie twee redenen voorhouden waarom Tesla niet voor Noord-Nederland heeft gekozen. Nee, ik ga nu niet vertellen welke dat zijn, maar het is de moeite waard de discussie te volgen.''


Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe