Provincie Drenthe: 'Volgende maand duidelijkheid over maatregelenpakket wolf'

Schapenhouders maken zich zorgen om de wolf Foto: Shutterstock

De provincie Drenthe komt volgende maand met een maatregelenpakket om schapenhouders te ondersteunen bij het beschermen van hun dieren tegen de wolf.

Officieel zwerft hij nog, de mannetjeswolf GW1261m. De eenzame wolf beet van eind november tot eind januari 95 schapen dood. Door schapen zo goed mogelijk te beschermen, wil de provincie Drenthe goed voorbereid zijn op de definitieve vestiging van de wolf. Een maatregelenpakket volgt komende maand.

Hart van Drenthe

Het merendeel van de wolvenaanvallen vindt plaats in het hart van Drenthe, in de omgeving van Amen. Schapenhouders daar maken zich grote zorgen over de toekomst van hun bedrijf. Volgens schapenboer Bert Zinger (27) uit Hijken zijn de preventieve maatregelen die BIJ12 (de organisatie die wolvenschade afhandelt) voorstelt, zoals kuddewaakhonden, het plaatsen van elektrische rasters en het ‘s nachts ophokken van vee, niet realistisch.

Op hoogtijdagen lopen zijn schapen op tien verschillende percelen, waar ze de grond van akkerbouwers en melkveehouders weer klaar maken voor het nieuwe seizoen. ,,Dat zit hem niet in de kosten van paaltjes of schrikdraden”, legt hij uit. ,,Het gaat vooral om arbeidstijd.” Zinger bestiert de boerderij grotendeels alleen. Daarnaast maakt hij zich zorgen over de vergoeding van indirecte wolvenschade, zoals doodgeboren lammetjes.

Royale compensatie

Een werkgroep adviseerde de provincie onlangs om zowel hobby- als professionele schapenhouders royaler te compenseren dan nu het geval is. Ook schade die het gevolg is van een wolvenaanval moet volgens de vertegenwoordigers van de landbouw en natuurbeheerders worden gecompenseerd.

Werkgroeplid Jan Bloemerts van LTO Noord begrijpt ook Zingers andere zorgen. ,,Onze verwachting is dat we moeten accepteren dat het naweiden, zoals Zinger doet, straks gebeurd is. Voor die koppels kun je onmogelijk een systeem in de benen helpen om de wolf tegen te houden. Nu staan ze vaak achter één of twee draadjes. Daar lacht de wolf om.”

In Duitsland stoppen volgens Bloemerts veel schapenhouders. ,,Ook bij ons is de verwachting dat het aantal schapenhouders fors zal krimpen”, zegt hij. ,,Vooral omdat in Drenthe zoveel naweidende bedrijven zijn, zal de komst van de wolf zich hier extra hard doen gelden. Grasland zal toch kort de winter in moeten, wat voor invulling dat gaat krijgen weet ik niet.”

Gebiedscommissie

Jumelet verwacht op korte termijn een gebiedscommissie te kunnen installeren. Die zal grotendeels bestaan uit de eerdergenoemde werkgroepleden. Drenthe is dan de tweede provincie met zo’n gebiedscommissie. Ook in Gelderland, waar de vestiging van de wolf al een feit is, adviseert de commissie de provincie over de omgang met de wolf.

De gedeputeerde hoopt verder voor de zomer een bijeenkomst met schapenhouders in het gebied te kunnen beleggen. ,,Het doel van die bijeenkomst is dat we de maatregelen met elkaar bespreken en horen wat eventueel nog meer nodig is. Ik hoop dan ook meer te kunnen vertellen over maatregelen die we nu onderzoeken, bijvoorbeeld over het chippen of zenderen van een wolf. Wij vinden dit een belangrijk thema. Een Drenthe zonder schapen kunnen wij ons niet voorstellen. Voor nu doen we wat we kunnen.”

menu