Provincie Drenthe begint met uitkopen van veehouderijen in de buurt van stikstofgevoelig Natura 2000-gebied

Foto: Pixabay.

De provincie Drenthe start woensdag met de uitvoering van de ‘Regeling provinciale aankoop veehouderijen nabij natuurgebieden’. Met deze landelijke regeling krijgen provincies budget om een beperkt aantal veehouderijen die dichtbij een stikstofgevoelig gebied liggen, op basis van vrijwilligheid aan te kopen.

De regeling is bedoeld voor veehouderijen (melkvee, varkens en pluimvee) die een uitstoot hebben die leidt tot stikstofneerslag van meer dan twee mol (gemiddeld per hectare per jaar) op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, zo meldt de provincie.

Veehouders die gebruik willen maken van de regeling kunnen zich hiervoor aanmelden. Ze moeten wel voldoen aan landelijke en provinciale criteria, te vinden op www.provincie.drenthe.nl/stikstof.

Niet genoeg geld voor alle veehouderijen

Met veehouderijen die voldoen aan de criteria en op basis van ‘ranking’ gaat de provincie gesprekken aan over mogelijke aankoop. ‘Ranking is nodig, omdat de door LNV beschikbaar gestelde middelen niet voldoende zijn om alle in aanmerking komende veehouderijen een aanbod tot aankoop te kunnen doen.’

Twaalf gebieden in Drenthe

De regeling komt voort uit de landelijke Aanpak Stikstof die moet zorgen voor een blijvende vermindering van de stikstofuitstoot op Natura 2000-gebieden. Drenthe kent twaalf stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden die op dit moment teveel worden belast met stikstofneerslag, schrijft de provincie.

‘Met de uitvoering van deze regeling snijdt het mes aan twee kanten. Veehouderijen die willen stoppen met hun bedrijf kunnen nu mogelijk een koopovereenkomst sluiten met de provincie. Tegelijkertijd ontstaat er meer ruimte voor andere ontwikkelingen in dat gebied.’

Geïnteresseerde veehouders kunnen zich van 18 tot 31 maart aanmelden via www.provincie.drenthe.nl/stikstof.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe