De huidige uitbater van restaurant ‘t Nije Hemelriek in Gasselte zal zich met hand en tand verzetten tegen de komst van een nieuw paviljoen bij natuurplassen Gasselterveld en ‘t Nije Hemelriek.

Dat laat Tom Orsel van het restaurant weten nadat hij hoorde dat Staatsbosbeheer, de provincie Drenthe en de gemeente Aa en Hunze dergelijke plannen hebben. Die willen dat er een extra horecagelegenheid komt bij de immens populaire natuurplassen. De nieuwe uitbater van dit paviljoen krijgt van Staatsbosbeheer dan ook de verantwoordelijkheid voor het beheer van het gebied en het betaald parkeren dat komend jaar wordt ingevoerd. Het parkeergeld is dan voor die horecaondernemer.

Maar Orsel heeft in een erfpachtovereenkomst staan dat, vanwege concurrentiebeding, er in een straal van 1 kilometer geen andere horeca mag komen. ,,Ik heb de bescherming van 1 kilometer om het pand. Dat staat zwart-op-wit. Een paviljoen kan helemaal niet.”

Drenthe, Aa en Hunze en Staatsbosbeheer willen juist de omgeving op recreatief gebied verder ontwikkelen. Zo zou er ook plek moeten komen voor tijdelijke kiosken, voor bijvoorbeeld ijs- en drankverkoop, in het zomerseizoen. Dit gaven gedeputeerde Henk Brink (provincie Drenthe), wethouder Bas Luinge (gemeente Aa en Hunze) en hoofd Staatsbosbeheer Drenthe Bert Hummelen donderdagochtend tijdens een presentatie van de toekomstplannen voor het Gasselterveld en ‘t Nije Hemelriek aan.

Claim in de maak

Het nieuwe paviljoen komt op een steenworp afstand - pak ‘m beet 150 meter - van de plek waar nu restaurant ‘t Nije Hemelriek staat. Geen probleem, denken de betrokken bestuurders die in overleg willen met geïnteresseerde ondernemers. ,,Het staat er niet binnen twee jaar”, verwacht Luinge. Volgens hem is het concurrentiebeding van Orsel wel een punt van discussie geweest, maar zijn er zeker wel mogelijkheden.

Orsel geeft aan dat Drenthe, Aa en Hunze en Staatsbosbeheer een beste claim kunnen verwachten als ze hun plannen doorzetten. Het steekt hem helemaal niet te zijn gekend in de plannen. Iets wat wel werd gezegd door Hummelen van Staatsbosbeheer. Ook wethouder Luinge zegt dat er gesprekken zijn geweest. Orsel: ,,Ik heb al twee jaar niks inhoudelijks van ze gehoord.”

Hummelen wees er in de presentie op dat de huidige ondernemer ‘uiteraard ook de gelegenheid krijgt om een plan in te dienen voor het opzetten van een paviljoen tussen de twee natuurplassen’. Volgens hem staat het nieuwe paviljoen er niet zo maar. ,,De huidige exploitant van het restaurant is ook niet meer de jongste”, gaf hij aan. Orsel zegt nog sowieso tot 2026 een huurcontract te hebben. ,,En ik ben in gesprek om het restaurant te kopen van pandeigenaar WPDA.” Staatsbosbeheer-voorman Hummelen claimt juist dat Staatsbosbeheer het pand verhuurt, maar dat blijkt niet uit het huurcontract van Orsel.

De komst van een nieuw horecagelegenheid tussen de natuurplassen Gasselterveld en ‘t Nije Hemelriek is een van de vier ontwikkelingen die Staatsbosbeheer, Aa en Hunze en de provincie Drenthe van plan zijn te ontwikkelen. Zij trekken er gezamenlijk zeker 820.000 euro voor uit. Het gaat naast een nieuw paviljoen verder om het invoeren van betaald parkeren, een vaste overloopplaats voor extra auto’s en het verbeteren van de infrastructuur.

Aa en Hunze wil 200.000 euro bijdragen, Staatsbosbeheer 50.000 euro. ,,Wij staan voor de rest”, gaf Brink aan. Hij moet overigens nog langs Provinciale Staten om het geld ook daadwerkelijk te krijgen. Maar volgens hem is het recreatieve en economisch belang voor Drenthe evident. ,,Natuur is in. Naar buiten gaan, wandelen en mountainbiken, is in.”

Betaald parkeren

De twee plassen bij Gasselte zijn al jarenlang immens populair. Op sommige zomerdagen is het afgelopen jaar zelfs zo druk geweest dat toegangswegen vanaf de N34 moesten worden afgesloten. Ook was er regelmatig sprake van een parkeerchaos in de bossen bij de plassen, waarbij auto’s her en der in de berm werden geparkeerd. Ook werd Staatsbosbeheer geconfronteerd met achtergelaten afval op de stranden. Dat kost hen jaarlijks honderdduizend euro.

Het is daarom dat de drie overheidsorganisaties nu hebben besloten om vanaf komend jaar betaald parkeren in te voeren. Ook zal de inrichting van de parkeerplaatsen worden aangepast. De provincie en Staatsbosbeheer trekken daar respectievelijk 100.000 euro en 50.000 euro voor uit. Er worden hefbomen en betaalautomaten geplaatst in het bos. ,,Het is niet bedoeld om mensen te weren, maar om de situatie beter te reguleren”, benadrukte gedeputeerde Brink met enige regelmaat.

Over de exacte uitvoer is nog weinig bekend. Volgens Hummelen gaat de Drentse tak van Staatsbosbeheer in het land kijken hoe dit elders wordt gedaan. Voor de absolute piekdagen in de zomer - ‘10 a 15 dagen per jaar’ - wordt een zogeheten overloopparkeerplaats gezocht. Een exacte locatie daarvoor is er nog niet.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe