De noordelijke bestuurders moeten hun wensen op het gebied van spoor en andere infrastructuur nog beter op elkaar afstemmen, vindt de Drentse gedeputeerde Cees Bijl. „We moeten gaan voor een samenhangend pakket”, hield hij Provinciale Staten woensdag voor.

Aanleiding was een nagenoeg Statenbreed aangenomen motie van Rudolf Bosch (PvdA) met de strekking dat er een tandje bij moet bij de lobby voor de Nedersaksenlijn. Dat is de spoorverbinding tussen Groningen, Stadskanaal, Emmen en Enschede.

Samenhang met andere projecten

In de Staten ontstond de discussie over de samenhang is met de Lelylijn, de gewenste investeringen op het bestaande spoor tussen Groningen en Zwolle en de gedeeltelijke verdubbeling van de N34. Allemaal dure projecten, Statenlid Nico Uppelschoten vreest dan ook dat harde keuzes noodzakelijk kunnen zijn. Hij vreest dat de Nedersaksenlijn dan niet de eerste prioriteit krijgt.

Prioriteiten topvrouw NS

VVD-Fractievoorzitter Willemien Meeuwissen wees op een interview met Marjan Rintel , president directeur van de NS, in deze krant. Zij pleit voor de aanleg van de Lelylijn. Die heeft haar voorkeur boven investeringen in het bestaande spoor. Maar Drenthe heeft ermeer belang bij dat de bestaande spoorverbinding met de Randstad sneller wordt. De Lelylijn brengt vooral Groningen en Friesland dichter bij de Randstad.

Volgens Bijl is het heel belangrijk dat de noordelijke provincies samen optrekken. „Pleit voor een samenhangend pakket waar het hele Noorden beter van wordt.” Hij wees op een recentelijk aangenomen motie in de Tweede Kamer, waarmee het parlement aandringt op een deltaplan voor Noord-Nederland. Bovendien is er onlangs 438 miljoen euro via Den Haag uit Brussel naar Noord-Nederland gekomen. Dit geld is bedoeld om de economie te versterken.

Geld is er dus wel, maar volgens Bijl moeten de noordelijke politici er voor waken dat ze niet in onderlinge tegenstellingen gaan denken. Hij pleit zelf al geruime tijd voor de Nedersaksenlijn en ervaart de motie van Provinciale Staten als een belangrijke steun in de rug.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe