Brand Valkenbrug (links) en Hilbert Kiers bij de ingang van de Hanebijtershoek, de weg die voor zoveel problemen zorgt. Foto: Harry Tielman

PvdA en GroenLinks Aa en Hunze vragen om rekenkameronderzoek naar Hanebijtershoek in Gieten

Brand Valkenbrug (links) en Hilbert Kiers bij de ingang van de Hanebijtershoek, de weg die voor zoveel problemen zorgt. Foto: Harry Tielman

De rekenkamercommissie van de gemeente Aa en Hunze zou een diepgravend onderzoek moeten verrichten naar de hele gang van zaken rond de Hanebijtershoek in Gieten.

Die wens hebben PvdA en GroenLinks, zo blijkt uit het vergaderoverzicht van de gemeente Aa en Hunze. Komende donderdag willen de twee fracties tijdens de raadsvergadering van 28 januari het onderzoekverzoek formeel indienen.

De rekenkamer kan worden ingezet om zaken namens de raad te onderzoeken. Raadslid Henk Santes (PvdA) zegt dat er zo veel is gebeurd rondom de Hanebijtershoek in Gieten. ,,Onderzoek dat goed en dan kunnen we er als raad naar aanleiding van de bevindingen een definitief en fundamenteel debat over voeren.”

Raad van State

De kwestie Hanebijtershoek draait om de ontsluiting van twaalf twee-onder-een-kapwoningen aan de Hanebijtershoek in Gieten, een doodlopende zijstraat van de Stationsstraat in het dorpscentrum. De kwestie ontstond ruim een kwart eeuw geleden toen een boerderij, die op het perceel stond, werd aangekocht en gesloopt door een projectontwikkelaar die er woningen voor neerzette. De ontwikkelaar ging uiteindelijk failliet en er kwamen uiteindelijke meerdere rechtsopvolgers.

loading

Of de ontsluitingsweg nou wel of niet openbaar is, is de grote hamvraag. De Raad van State, de hoogste bestuursrechter van het land, bepaalde uiteindelijk van wel. De woningen zijn dus in principe te bereiken.

Maar in de motie van oppositiepartij PvdA en coalitiepartij GroenLinks staat dat ‘de slepende kwestie (...) nog steeds veel ongenoegen oplevert voor buurtbewoners en belanghebbenden’. Er zou sprake zijn van patstellingen en de huidige situatie zou een ‘belemmering vormen voor de gewenste herinrichting van het centrumplan Gieten’.

‘Bestuurlijke ethiek onderzoeken’

Santes vindt dat een rekenkameronderzoek recht moet doen aan de gevoelige situatie. Alle partijen die het afgelopen kwart eeuw betrokken zijn geweest, zouden wat hem betreft dan ook een rol moeten spelen in het onderzoek door de rekenkamer. PvdA en GroenLinks vinden ook dat de rekenkamer de loep op de rol van de gemeente Aa en Hunze moeten richten. ,,Niet alleen in juridisch opzicht, maar ook vanuit bestuurlijke ethiek”, schrijven de fracties.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu