PvdA: nog steeds gesol met blinden in centrum Rolde

Het centrum van Rolde is zonder blindengeleidelijnen nog steeds onveilig voor blinden en slechtzienden. De PvdA wil dat het college actie onderneemt.

‘Wij zijn danig teleurgesteld dat u nog steeds blijft sollen met de belangen van de visueel gehandicapte medeburger’, schrijft de fractie in een brief aan burgemeester en wethouders van Aa en Hunze.

Rapport

Ruim een jaar geleden vroeg de partij het college al te onderzoeken of blindengeleidelijnen konden worden aangebracht. Blindeninstituut Visio zou in september al een advies met verschillende opties hebben uitgebracht. ‘Waarom houdt het college de gemeenteraad en andere betrokken partijen niet op de hoogte van de voortgang?’, is een van de vragen die de PvdA beantwoord wil hebben. Daarnaast zou de partij het rapport van Visio graag inzien.

„We willen weten wat we voor een redelijk bedrag in het centrum kunnen herstellen voor blinden en slechtzienden”, zegt PvdA-raadslid Henk Santes. „Het is belangrijk dat we iets doen, zeker omdat we ons als gemeente hard maken voor de toegankelijkheid van gehandicapten. En als het niet reëel blijkt hier geld in te pompen, dan willen we daar in elk geval argumenten voor horen.”

Knelpunten

Het centrum van Rolde had blindengeleidelijnen, maar die verdwenen toen het centrum in 2015 opnieuw werd ingericht. De blindengeleidestroken bleken niet bij de gelijkvloerse verkeerssituatie te passen waarvoor werd gekozen. Hoewel de gemeenteraad nadrukkelijk betrokken was bij die herinrichtingsplannen, plaatste de PvdA achteraf kanttekeningen. B en W gaf daarop blindeninstituut Visio de opdracht om een adviesrapport te schrijven. Met behulp van onder meer drie mensen uit de aanleunwoningen van Hendrik Kok, het verzorgingstehuis voor blinden en slechtzienden in Rolde, brachten zij de knelpunten in kaart. De mensen die meewerkten aan het rapport van Visio komen nog zelfstandig in het centrum van het dorp.

Voor iedereen

Ernst Jan Fix uit Rolde is vrijwilliger bij Hendrik Kok en zelf slechtziend. Meerdere keren had hij bijna een ongeluk op het gelijkvloerse verkeerspunt, dat wat hem betreft nooit toegepast had moeten worden. ,,Dat heb ik ook laten weten aan de toenmalige wethouder’’, vertelt Fix. ,,Lammert de Jonge (ex-voorzitter van de Oogvereniging, red.) was daar ook bij. De situatie was voor de herinrichting niet slecht. Er waren goeie stoepen en zebrapaden. Ja, het was een drukke weg, maar dat is het nog steeds. Het is een hachelijke situatie geworden. Niet alleen voor slechtzienden, voor iedereen.”

Wethouder Henk Heijerman zegt snel met antwoorden te komen.

menu