De gemeenteraad van Aa en Hunze lijkt over twee weken akkoord te gaan met de nieuwbouw voor openbare basisschool De Kameleon in Eexterveen.

Dat valt op te maken uit de raadsvergadering van donderdagavond waar opiniërend werd gesproken over het plan van ruim 1,8 miljoen euro. Maar het is wel zaak om snel verontruste buren van de school in Eexterveen te informeren. ,,Blijf in gesprek met de omwonenden”, zei commissielid Jan van de Belt namens het CDA.

Omwonenden: Vrees voor geluidsoverlast

De gemeente Aa en Hunze liet afgelopen jaar een haalbaarheidsonderzoek. Moet er een nieuw schoolgebouw komen of moet de oude basisschool gerenoveerd worden. De Kameleon zelf wil al geruime tijd een nieuw onderkomen. Het huidige schoolgebouw is 65 jaar oud.

De raad lijkt daar, samen met het college, ook voor. Over twee weken wordt er definitief een klap op gegeven. Met de nieuwbouwplannen is het idee van Aa en Hunze dat leerlingen in Eexterveen over twee jaar onderwijs krijgen in het nieuwe gebouw.

Uit een haalbaarheidsonderzoek komt duidelijk naar voren dat nieuwbouw een betere optie is dan renovatie. De gemeenteraad heeft wel enige zorgen over de communicatie met de directe omgeving van De Kameleon, zo bleek donderdagavond.

Vier omwonenden hebben zich per brief gemeld bij de gemeente. Zij reppen over geluidsoverlast en aantasting van het woongenot. ,,Die locatiekeuze van deze nieuwbouw zal in ieder geval voor ons en waarschijnlijk ook voor andere omwonenden een grote impact hebben op ons woonplezier in Eexterveen”, schrijven ze.

Wethouder: Binnenkort uitnodiging

Wethouder Bas Luinge (VVD) gaf aan dat er inmiddels een goed gesprek is geweest met deze omwonenden, die overigens geen tegenstander zijn van de nieuwe school. Ze willen alleen dat die op een andere plek komt (achter op het sportveld bij de school) dan nu is ingetekend (voor op het sportveld). ,,Wij nodigen binnenkort meerdere dorpsbewoners uit. Dan komt de locatie ook aan de orde”, zei de wethouder. ,,Maar de vijf stakeholders kiezen unaniem voor de plek voor op het sportveld.”

Die stakeholders zijn stichting Primah, de directie van de basisschool, dorpsbelangen Eexterveen, stichting Kardeel, kinderopvang de Hasselbraam en sportvereniging Spes.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe