Raad Aa en Hunze zit nog niet op één lijn over gebiedsfonds windpark

De eerste windturbine bij 1e Exloërmond die na een testfase sinds begin dit jaar in bedrijf is. Foto: Archief/Marcel Jurian de Jong

De gemeenteraad van Aa en Hunze is het nog niet eens over de details van een gebiedsfonds voor omwonenden van windpark Drentse Monden en Oostermoer.

Dat de gemeente, net als het rijk, de provincie en de initiatiefnemers geld beschikbaar stelt voor omwonenden in Aa en Hunze, waar 16 van de 45 windturbines komen, is wel duidelijk.

Maar doet ze dat voor tien jaar, voor twintig jaar? En wie toetst de bestedingen? Provincie of gemeente?

Omgevingsadviesraad moet zeggenschap krijgen

De partijen zaten donderdagavond aangaande meerdere details nog niet op één lijn en wethouder Co Lambert moest op sommige vragen het antwoord vooralsnog schuldig blijven. Wel benadrukte hij dat de ingestelde Omgevingsadviesraad in Aa en Hunze in principe alle zeggenschap moet krijgen over de uiteindelijke in het fonds te storten gelden.

Hoeveel geld komt er in het fonds?

De provincie stelt voor omwonenden van het totale park (dus ook het deel in Borger-Odoorn) in tien jaar tijd 1,75 miljoen euro beschikbaar. Het Rijk stelt, uitgesmeerd over 10 jaar, 2,1 miljoen euro beschikbaar. De initiatiefnemers stellen per opgewekt megawattuur 50 eurocent beschikbaar. Ze verwachten op basis van geschatte energieproductie in een periode van 15 jaar (zolang als ze subsidie krijgen) 1,5 miljoen euro in het totale fonds te storten.

De colleges van Aa en Hunze en Borger-Odoorn zijn van zins om per opgestelde megawatt 500 euro per jaar te storten. In ieder geval tien jaar lang. De turbines hebben een vermogen van 3,9 Mw, dus voor Aa en Hunze zou dat in totaal 312.000 euro betekenen.

WindNee gaf advies

Actiegroep WindNee adviseerde de gemeenteraad van Aa en Hunze om geld beschikbaar te stellen zolang als de turbines er staan. Bovendien vindt WindNee dat Aa en Hunze alle OZB-opbrengsten van het windpark in het fonds moet storten. Volgens wethouder Lambert is het bedrag dat nu is berekend een afgeleide, maar hij komt bij de raad terug met verdere onderbouwingen.

Over inwoners van Stadskanaal en of zij geld uit het fonds moeten kunnen ontvangen, wordt volgens Lambert nog steeds gediscussieerd. De provincie Groningen wil niet meebetalen en de provincie Drenthe vindt dat het geld dat zij storten voor inwoners van Drenthe is., legde hij uit.

De raad neemt later een besluit. De gemeente Borger-Odoorn moet nog vergaderen over een gebiedsfonds.

menu