Raad De Wolden komt naar je toe

De Wolden gooit het over een andere boeg: meer werkbezoeken, vergaderen op locatie en burgers kunnen onderwerpen aandragen.

Kort gezegd komt het erop neer dat de gemeenteraad vanaf 1 september nog eens per maand bijeenkomt in het gemeentehuis voor het nemen van besluiten. Het proces dat daaraan voorafgaat, zal grotendeels buiten de deur geschieden. Nu komt de raad nog elke twee weken bijeen om in debat te gaan en op basis daarvan tot een besluit te komen.

Door dialoog, debat en besluitvorming beter te scheiden, wil de raad het gesprek met burgers en belanghebbenden over belangrijke thema’s in de gemeente verstevigen.

Vergaderen op locatie

In de nieuwe opzet is er meer ruimte voor gesprekken met burgers. In de fase voorafgaand aan de besluitvorming gaat de raad vaker op werkbezoek en wordt er op locatie vergaderd. Om te ‘halen’ en ‘uit te wisselen’. Doordat het lokale parlement als het ware naar de mensen toekomt, moet de drempel lager worden. Ook kunnen mensen tijdens die bezoeken zelf onderwerpen aandragen, die zij belangrijk vinden.

Achterliggende gedachte is dat het gemeentebestuur een betere aansluiting zoekt bij de samenleving. ,,De Wolden maakt grote stappen als het erom gaat hoe onze inwoners worden betrokken bij de gemeente, de woonomgeving, de ideeën die leven en de initiatieven die worden ontwikkeld. Daar moet je als gemeenteraad ook in meebewegen’’, zegt burgemeester Roger de Groot.

Controlerende functie

Volgens raadsgriffier Josee Gehrke is het een nadrukkelijke wens van de gemeenteraad om vaker op pad te gaan in de gemeente. ,,Werkbezoeken en vergaderingen op lacatie zijn belangrijk voor de beeldvorming en het verhelderen van vraagstukken. We organiseerden al Rondetafelgesprekken. Dat bevalt goed en blijven we doen. Ook heeft een werkbezoek een controlerende functie. Door ter plekke informatie op te halen bij burgers en belanghebbenden wordt duidelijk hoe het beleid uitpakt: wat werkt en wat niet? Om de dialoog verder te versterken, worden vaker belanghebbenden, (ervarings-)deskundigen en geïnteresseerden uitgenodigd om een toelichting te geven.’’

Ook gaat de raad aan de slag met thema’s, die van belang zijn voor De Wolden. Het is de bedoeling dat eens per drie maanden een bepaald thema wordt uitgediept.

De nieuwe opzet moet ook de efficiency verbeteren. Raadsleden zijn straks weliswaar drie of vier donderdagavonden per maand zoet met hun raadswerk, maar de zogeheten hamerstukken worden in het vervolg digitaal afgedaan, waardoor meer ruimte ontstaat voor het debat over zaken die er toe doen.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.