Raad in de bres voor Afghaans gezin Aalden

Leerlingen van het Esdal College protesteerden vorige week tegen de uitzetting van de Afghaanse Atena Haidari, hier met haar broer op het schoolplein.

De gemeente Coevorden springt in de bres voor het gezin Haidari uit Aalden. De Afghaanse familie, met de twee tienerkinderen Atena (13) en Sajad (16), wordt met uitzetting bedreigd.

,,Wij betreuren het dat Nederland als een van de weinige landen Afghanistan veilig vindt’’, zegt PvdA-fractievoorzitter Joop Slomp.

Zijn fractie diende dinsdagavond een motie in.

De sociaaldemocraten vinden dat de staatssecretaris het uitzetten van vluchtelingen naar onveilige landen moet opschorten. In de motie wordt de Coevorder burgemeester Bert Bouwmeester opgeroepen dit standpunt over te brengen en al het mogelijke te doen om de familie te ondersteunen. ,,Dit gezin kan in Afghanistan geen veilig bestaan opbouwen’’, aldus Slomp, die verwees naar de recente aanslag op het kantoor van Save the Children.

De andere fracties steunden de motie, met uitzondering van de VVD. De liberalen vinden het geen gemeentelijke taak om te oordelen over uitzettingen. ,,Maar wij willen dit zeker onder de aandacht brengen in Den Haag en de staatssecretaris vragen gebruik te maken van zijn discretionaire bevoegdheid om deze specifieke situatie met coulance te behandelen’’, zei VVD-fractievoorzitter Laurent Zeegers.

Slag onder de gordel

Zeegers verwierp een suggestie van de PvdA dat hij zich zou laten leiden door de PVV. ,,Dat vind ik een slag onder de gordel.’’

Vorige week hielden leerlingen van het Esdal College in Oosterhesselen een spandoekenactie voor medeleerlinge Atena (13) en haar broer Sajad (16). Lerares Nederlands Marian de Graaf klom in de pen en riep de hulp van de gemeenteraad in.

Het gezin Haidari woont sinds een kleine drie jaar in het asielzoekerscentrum in Aalden. De familie heeft geen asiel gekregen en moet het land verlaten.

Tegen de uitzetting is een petitie gestart.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe