Er moet een nieuw plan komen voor het centrum van Eelde. De gemeenteraad van Tynaarlo schoot een plan voor 34 appartementen met een parkeergarage dinsdagavond af.

Zeven van de acht partijen in gemeenteraad van Tynaarlo dienden daarvoor een motie in. De partijen dragen het college op opnieuw om tafel gaan met projectontwikkelaar Bouwfonds Property Development (BPD) om de plannen aan te passen waarbij rekening wordt gehouden met het dorpse karakter van Eelde. De oude hervormde kerk, de kosterij en het voormalige schultehuis Nijsinghhuis liggen tegenover de nieuwbouw.

De forse meerderheid in de gemeenteraad wil dat er minder dan drie bouwlagen komen en de parkeergarage wordt geschrapt. In de nieuwe plannen moeten ook kleinschalige detailhandel, een gezondheidscentrum of een bibliotheek worden meegenomen.

Terug bij af

Met de motie zijn de plannen voor het centrum van Eelde weer terug bij af. Jarenlang werd gesproken over de invulling van de zogeheten locatie Doedens/Koops. Projectontwikkelaar BPD kocht een jaar geleden de grond op de hoek van de Hoofdweg en de burgemeester Strubenweg, nadat de vorige eigenaar Vast Goud failliet ging.

BPD kwam met het plan 34 appartementen met daaronder een parkeergarage bouwen. Het nieuwe complex op de locatie Doedens/Koops zou drie bouwlagen krijgen. Burgemeester en wethouders staan achter de plannen, maar werden teruggefloten door de gemeenteraad.

Opmerkelijk is dat de motie ingediend werd door Leefbaar Tynaarlo, die daarmee zijn wethouder René Kraaijenbrink liet vallen. Kraaijenbrink ontraadde de raad de motie aan te nemen in de volgende gemeenteraad, maar dat is vechten tegen de bierkaai.

De VVD was als enige partij niet betrokken bij het indienen van de motie. Fractievoorzitter Gezienus Pieters was daar verbaasd en zeer verbolgen over. ,,Wij hebben over dit plan altijd nauw overleg gehad met Leefbaar Tynaarlo. Dat wij niet betrokken zijn bij het opstellen van de motie is uitermate vreemd.”

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Twee inwoners van Eelde spraken dinsdagavond in en riepen de gemeenteraad op om van de plannen af te zien, omdat die door een groot deel van de inwoners niet zouden worden gedragen. ,,Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.” Ze vroegen om nauwer bij de plannen voor het centrum te betrokken worden.

De meerderheid in de raad roept het college op om op een zo kort mogelijke termijn te komen met een aangepast voorstel voor de herontwikkeling van de locatie Doedens/Koops. Dat zal dit jaar niet meer lukken.

Wethouder Kraaijenbrink wil, als de motie wordt aangenomen wel een duidelijke richtlijn van de raad hebben, waarmee hij het gesprek met de projectontwikkelaar BPD kan aangaan. Ook waarschuwde de wethouder voor financiële consequenties als de plannen flink aangepast moeten worden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe