Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) mag in de voormalige Bladergroenschool in Paterswolde maximaal 148 vluchtelingen opvangen. Dat heeft de gemeenteraad van Tynaarlo dinsdagavond besloten.

Burgemeester Marcel Thijsen liet twee weken geleden doorschemeren dat het COA ook van plan is 148 vluchtelingen op te vangen in Paterswolde. De locatie zou echter middels nog te plaatsen woonunits geschikt worden gemaakt voor 218 plekken en opvang van maximaal 200 mensen.

Op initiatief van de PvdA trekt de raad een harde grens bij 148 mensen.

,,Dat waren we inmiddels al overeengekomen met de gemeente’’, zegt Alet Bouwmeester, woordvoerder van het COA. ,,Meerdere afwegingen spelen een rol, onder meer een financiële.’’

Kritiek op communicatie

Thijsen kreeg van raad en inwoners eerder al kritiek op de communicatie over de geplande noodopvang voor asielzoekers in Paterswolde. Omwonenden voelden zich overvallen en vinden 200 mensen ‘te veel’ voor de locatie en voor de omgeving. Dat aspect heeft voor het COA geen rol gespeeld, zegt Bouwmeester. ,,De locatie in Paterswolde wordt een heel kleine, maar desalniettemin zijn we er blij mee.’’

Twee VVD-raadsleden (Pieters en Hageman) en Peter van Es (Gemeentebelangen) stemden tegen het besluit om de Bladergroenschool aan het COA te verhuren.

Voorbereiden op een nieuw verzoek van het COA

Omdat Tynaarlo volgens eerdere afspraken aan de lat staat voor (nood)opvang van 500 asielzoekers wordt binnenkort, op initiatief van de PvdA, gesproken over het zoeken naar een locatie waar de gemeente infrastructuur kan aanleggen voor een te bouwen noodopvang, mocht het COA zich andermaal tot de gemeente richten.

Historische vereniging mag blijven tot Notenkraker klaar is

De historische vereniging Ol Eel uit Eelde maakt nog gebruik van de gymzaal van de voormalige school, in afwachting van de verbouwing van cultureel centrum De Notenkraker in Eelde. Die verbouwing is vertraagd, maar de vereniging mag tot die tijd in Paterswolde blijven.

nb. Dit artikel is woensdag 14 april aangepast met een reactie van het COA.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe