Leden van de gemeenteraad Tynaarlo zijn zeer verbaasd over de gang van zaken rond de overname van de Asser aandelen in Groningen Airport Eelde. ‘Naar het Rijk toe stralen de aandeelhouders geen eenheid uit, dat is niet goed’, is de strekking van meerdere reacties.

Dinsdagavond nam de raad het besluit – in ieder geval tijdelijk – de Asser aandelen te kopen, in de vooronderstelling dat ze ook álle Asser aandelen zou kopen. Maar aandeelhouder FB Oranjewoud – die eerder de aandelen van Groningen Stad voor 1 euro kocht – blijkt de aandelen ook (tijdelijk) te willen hebben.

,,Wij hebben ons schriftelijk gemeld voor de aandelen en die brief trekken we niet in’’, zei voorzitter Jorrit Volkers donderdag tegen DVHN.

Wethouder Hanneke Wiersema (CDA) bleek daar donderdagavond nog niet van op de hoogte.

Volgens de statuten moeten de aandelen naar rato worden verdeeld, hetgeen betekent dat het gros van de Asser aandelen alsnog bij FB Oranjewoud terecht komt. En dat wilde de gemeente Tynaarlo nou juist voorkomen.

‘Het gevoel is echt niet goed’

,,Ik heb er geen goed gevoel bij’’, reageert Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) op de houding van de Friese stichting. ,,Want over de tijdelijkheid staat niets op papier, dat is mondeling toegezegd en daar moeten we dan op vertrouwen.’’

Dat vertrouwen in FB Oranjewoud ontbreekt overigens bij de grootste fractie van Tynaarlo. ,,Ik kan dat niet onderbouwen, maar het gevoel is echt niet goed.’’

Vellinga doet een beroep op de provincies Groningen en Drenthe die tot dusverre geen interesse toonden in het overnemen van de Asser aandelen. ,,Als zij nog voor 10 januari de hand opsteken, worden de aandelen onder alle vier aandeelhouders verdeeld en verandert er feitelijk niets. Dat lijkt ons beter dan dat FB Oranjewoud straks ineens de grootste aandeelhouder is. Dat is naar het Rijk toe ook geen goede uitstraling: regionale overheden die het liever aan een ander overlaten.’’

‘Een vrouw een vrouw, een woord een woord’

Wethouder Wiersema zei dinsdag dat alle aandeelhouders het prima vonden dat de aandelen tijdelijk naar Tynaarlo zouden gaan. ,,Dat is dan wat naïef geweest’’, zegt Vellinga. ,,Maar Hanneke is van het type: een vrouw een vrouw een woord een woord.’’

De Asser aandelen zijn sinds 10 december officieel te koop. De huidige aandeelhouders moeten zich uiterlijk 10 januari melden, daarna kunnen ze ook naar andere geïnteresseerden. Om ‘tijd te kopen’ bood FB Oranjewoud eerder al aan om ‘tijdelijk’ de aandelen van Assen over te nemen. Dan zou in een later stadium alsnog een besluit kunnen worden genomen over verkoop of herverdeling.

Prima, vonden de provincies Groningen en Drenthe, maar Tynaarlo wilde dat voorkomen, ingegeven ‘signalen die bij ons in de raad leven’, zei wethouder Wiersema. Woorden van diezelfde strekking stonden in het raadsvoorstel. Het vertrouwen in de goede bedoelingen van FB Oranjewoud is niet overal even groot in Tynaarlo. Op initiatief van Leefbaar Tynaarlo werd ook de tijdelijkheid van de overname door Tynaarlo uit het raadsvoorstel geschrapt en opdracht geven om te onderzoeken wat de voor- en nadelen zijn van het aandeelhouderschap van de gemeente.

‘Een politieke doodzonde’, vindt de VVD

,,Ik kan me voorstellen dat FB Oranjewoud daarop gereageerd heeft door nu vast te houden aan de wens om die aandelen ook over te nemen’’, zegt Gezinus Pieters, fractievoorzitter van de VVD. ,,Op basis van verkeerde informatie van de wethouder en ons college hebben wij als raad dit allemaal zelf in werking gezet. En het zal nu waarschijnlijk zo gaan zoals het in de krant staat, statutair worden de aandelen naar rato verdeeld. Dus wij komen dan op iets meer dan vijf procent uit en FB Oranjewoud op bijna 35 procent. Dan zijn ze de grootste aandeelhouder.’’

Hij is van mening dat de gemeenteraad ‘verkeerd is voorgelicht’ door Wiersema. ,,Dat is een politieke doodzonde.’’

Pieters heeft wel, in tegenstelling tot Vellinga, het volste vertrouwen in FB Oranjewoud.
,,De heer Volkers zegt dat FB Oranjewoud staat voor duurzame ontwikkeling van de luchthaven. Dat vertrouw ik wel. Sterker nog, dat binnen het hoogste gremium van een van de aandeelhouders zo in de openbaarheid het wantrouwen jegens een andere aandeelhouder wordt uitgesproken, is uitermate ongelukkig. Zeker voor de lobby richting het Rijk. Zonder miljoenen van de rijksoverheid redt de luchthaven het niet.’’

Later deze maand praten de aandeelhouders met de minister over een eventuele miljoenenbijdrage. Vrijdag praten ze eerst met elkaar.

‘Wat moet de minister hier mee?’

Henny van den Born (ChristenUnie) is het met Pieters eens dat de onduidelijkheid over de aandelenovername geen vertrouwen wekt.

,,Voor de lobby richting het Rijk maak je het jezelf als aandeelhouders zo wel lastig. Wat moet een nieuwe directeur hier nou mee, of de minister?’’, vraagt Van den Born zich af.

,,En voor ons is het ook onduidelijk wat Oranjewoud met die aandelen wil. Hebben zij ze nou wel of niet tijdelijk aangekocht? Want dat staat nergens op papier. Onze wethouder is vrij nieuw in dit dossier en FB Oranjewoud zal er wat zakelijker in staan. Ik begrijp dat ze vandaag met elkaar spreken, dus ze moeten elkaar maar eens diep in de ogen kijken.’’

Ook Anneke Lubbers (PvdA) zit met de kwestie in de maag. ,,Toen ik het las dacht ik: dit bestaat toch niet? Wij hebben verkeerde informatie gekregen van de wethouder, dat neem ik haar wel kwalijk. Hoe kan het dat ze niet geïnformeerd is over de opstelling van FB Oranjewoud? Ik heb nog geen idee wat we hier verder mee moeten.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe