Emmen en Coevorden hoeven de oud-medewerkers van het failliete Centrum voor de Kunsten CQ geen cent te betalen. Eigen schuld, oordeelt de rechter in Assen.

Namens veertig oud-medewerkers claimde de Kunstenbond ruim 5,5 miljoen euro van Emmen en Coevorden, de financiers van het centrum dat ooit begon als muziekschool. Door de geldkraan steeds verder dicht te draaien, is er volgens de bond bewust gekoerst op een faillissement. Ook werden de oud-docenten naar eigen zeggen gedwongen akkoord te gaan met een goedkopere cao, waardoor ze na het bankroet, dat in 2014 werd uitgesproken, geen recht meer hadden op wachtgeld en evenmin op begeleiding naar ander werk.

De financiële gevolgen waren enorm voor veel van de oud-medewerkers. Ter compensatie eisten ze 5,5 miljoen euro van Emmen en in minder mate Coevorden, maar die claim wijst de rechter in een zakelijk en strikt juridisch vonnis resoluut van de hand.

‘CQ is met alle besluiten akkoord gegaan’

De aantijgingen aan het adres van de gemeenten waren vooral gericht op de onrechtmatige kant van het bewust aansturen op een faillissement, maar daar is volgens de rechter niets van gebleken. En dat hebben directie en medewerkers van CQ voor een groot deel aan zichzelf te danken, stelt de rechter: ,,CQ is met alle besluiten akkoord gegaan en er is geen enkele keer bezwaar gemaakt.’’ Dat dit met het mes op de keel gebeurde, zoals de oud-medewerkers zeggen, doet daar niet aan af.

Met andere woorden: de medewerkers stemden in met de overgang naar de goedkopere cao, verloren zodoende vrijwillig hun status van ambtenaar, en kunnen daar nu niet op terugkomen. Dat Emmen en Coevorden hun boekje te buiten zijn gegaan ten koste van de medewerkers, is volgens de rechter niet gebleken. En, stelt hij: ,,De gemeenten waren niet verplicht CQ oneindig te blijven financieren.’’

In zijn uitspraak gaat de rechter alleen in op de punten, die in juridische zin van belang zijn voor het toe- of afwijzen van de claim. Tot groot verdriet van de medewerkers gaat hij voorbij aan zaken die in hun ogen onrechtmatig en frauduleus zijn. Om te komen tot een goedkopere cao werden de statuten gewijzigd door een incompleet bestuur van CQ. Kan en mag niet, zeggen de medewerkers, en dus hadden de statuten nooit mogen worden gewijzigd.

In tussenvonnis kregen Emmen en Coevorden nog tik op de vingers

In een tussenvonnis in 2019 (de zaak loopt al even) kregen Emmen en Coevorden op dit punt nog een tik op de vingers van de rechter. De gemeenten wezen de notaris aan als schuldige voor de statutenwijziging, maar werden teruggefloten. Nu oordeelt de rechter dat niet is duidelijk gemaakt dat de wijziging van het reglement ‘onrechtmatig is jegens de werknemers’.

Het tussenvonnis sterkte de oud-medewerkers in hun stellige overtuiging dat ze het gelijk aan hun zijde hebben. De betrekkelijk korte uitspraak van de rechter valt hen rauw op het dak. Rosita Sleeking, een van de docenten, is woest en spreekt van een ‘belachelijk vonnis’.

Of het tot een hoger beroep komt, is nog de vraag. De Kunstenbond is veroordeeld tot het betalen van de proceskosten en die bedragen een slordige 24.000 euro. De bond beraadt zich op een hoger beroep.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe