Rechter verwerpt bezwaren omwonenden: Weg vrij voor komst van zonnepark in Smilde

De rechtbank verklaarde bezwaren van omwonenden tegen de komst van een zonnepark in Smilde ongegrond Foto: ANP

De gemeente Midden-Drenthe kan het zonnepark Leemdijk in Smilde gaan aanbesteden. De rechter verwierp de bezwaren van omwonenden tegen de komst van het zonnepark, dat de gemeente zelf gaat aanleggen en exploiteren.

Midden-Drenthe is daarmee de eerste gemeente in deze provincie die op dit gebied alles in eigen hand houdt. Volgens de gemeente scheelt het zelf aanleggen en exploiteren van een zonnepark tijd en geld.

Duurzaamheidsfonds

Het gaat om een park van zes hectare en 21.000 panelen, dat er voor een periode van twintig jaar blijft staan. De opbrengst van het park gaat naar een duurzaamheidsfonds, waarmee duurzame plannen in de gemeente worden bekostigd. Het beoogde terrein is al gemeentelijk bezit. Ook zijn de vergunning en subsidie rond.

Het plan stuitte op protest van vier omwonenden. Ze stelden bij de rechtbank beroep in tegen de verleende omgevingsvergunning. Volgens hen is de aanleg van het zonnepark in strijd met het provinciale beleid en zou er geen sprake zijn van een breed maatschappelijk draagvlak en betrokkenheid uit de directe omgeving.

Bezwaren

De omwonenden vreesden verder voor aantasting van het woongenot, waardevermindering van hun woningen en geluidshinder van de transformatoren. Ook zijn er zorgen over schittering en lichtoverlast van de zonnepalen. Ze wezen de rechter op andere locaties voor het zonnepark.

De rechtbank veegde de bezwaren echter van tafel.

De uitspraak is goed nieuws voor de gemeente, die verder gaat met de voorbereidingen van de komst van het zonnepark. ,,We kunnen nu met de aanbesteding aan de slag’’, zegt een woordvoerster. In totaal vergt het zonnepark een gemeentelijke investering van 5,5 miljoen euro. De planning is dat het zonnepark in 2021 operationeel is.

Vervolgstappen?

Of de omwonenden zich bij de gerechtelijke uitspraak neerleggen is nog onduidelijk. Volgens advocaat Anna Kwint-Ocelíková, die de vier huishoudens bijstaat, wordt nog overlegd over eventuele vervolgstappen. ,,Die mogelijkheid is er. We kunnen hoger beroep aantekenen bij de afdeling bestuursrecht van de Raad van State.’’

Of het ook zover komt, valt te bezien. ,,De mensen zijn al vier jaar met de kwestie bezig’’, weet de raadsvrouw. ,,Het kost enorm veel tijd en energie.’’

menu