Rekenkamer Hoogeveen onderzoekt beleid huisvesting statushouders

De rekenkamer gaat onderzoek doen naar het beleid van Hoogeveen met betrekking tot de huisvesting en integratie van statushouders.

Doel is om de gemeenteraad inzicht te geven in de wijze waarop de huisvesting en integratie van statushouders in Hoogeveen gestalte krijgen.

Huizen

In de discussie rond de opvang van statushouders is veel aandacht voor de huisvestingsproblematiek. Nederlandse gemeenten moeten statushouders na het verlenen van een verblijfsvergunning huisvesten. Elke gemeente krijgt daarbij een opdracht voor het aantal te huisvesten statushouders.

De vraag die in dit onderzoek centraal staat luidt: Hoe verloopt de huisvesting en maatschappelijke begeleiding van statushouders in de gemeente Hoogeveen en in hoeverre gebeurt dat op doelmatige en doeltreffende wijze?

Samenwerking

In de deelvragen wordt onder meer ingegaan op de vraag in hoeverre de gemeente Hoogeveen beleid heeft ontwikkeld voor de maatschappelijke begeleiding van statushouders. Ook wordt de samenwerking onderzocht tussen de gemeente Hoogeveen en maatschappelijke partners zoals het COA, VluchtelingenWerk en woningcorporaties.

Tevens wordt de wijze van verantwoording van het beleid aan de Hoogeveense gemeenteraad onderzocht. Het is de bedoeling dat het onderzoek in september wordt afgerond.

Toon reacties

Word wakker met het belangrijkste nieuws uit het Noorden met onze ochtend-nieuwsupdate.

Meer dan 22.249 nieuwsbriefabonnees

Je kunt je op elk moment weer uitschrijven

Lees hier ons privacy statement.