Rendo krijgt Glasvezel De Wolden in handen: ook gemeente verkoopt aandelen bewonersinitiatief

Vrijwilligers van Glasvezel De Wolden gingen in 2015 nog de straat op om mensen over de streep te trekken. Foto: Gerrit Boer

Glasvezel De Wolden komt volledig in handen van Rendo Fiber in Meppel. Ook de gemeente De Wolden verkoopt haar aandelen aan het netwerkbedrijf.

Glasvezel De Wolden is ontstaan als bewonersinitiatief. In mei van dit jaar verkocht de Stichting Glasvezel De Wolden, waarin de oprichters en de mensen die in het begin de kar trokken zitting hadden, haar aandelen al aan Rendo. Inclusief het ‘wij-gevoel’, werd toen gezegd. Voor een beter en efficiënter beheer is schaalvergroting volgens de initiatiefnemers een logische stap.

Ook de gemeente is van mening dat de ingeslagen weg van professionalisering verder moet worden bewandeld. ,,Er is nu een volgende stap nodig naar een slagvaardige beheersorganisatie. Die stap kan het beste worden gemaakt door Glasvezel De Wolden te verkopen aan Rendo Fiber’’, verduidelijkt het college van B en W het besluit.

Geen bedrag bekend gemaakt

Net als bij de verkoop van de aandelen van de stichting is ook bij deze transactie geen bedrag bekend gemaakt.

De oprichters stonden eerder dit jaar voor de keuze: veel tijd en energie blijven steken in de organisatie, of verkopen aan een professionele partner. Omdat het vrijwilligerswerk in veel gevallen op ‘echt werk’ begon te lijken, werd besloten tot verkoop aan Rendo.

Verreweg de meeste Drentse bewonersinitiatieven, die op gemeentelijk niveau snel internet hebben gerealiseerd, zijn inmiddels in handen van commerciële bedrijven.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe