Een feestelijk moment voor de kleuters van obs de Hekakker in Norg: woensdagochtend kregen ze allemaal een Nijntje-Beweegdiploma. Ook op veertien andere scholen in Noordenveld wordt het beweegprogramma voor kleuters komend jaar aangeboden.

De kinderen zijn in hun nopjes met het mooie diploma, dat ze kregen na twintig Nijntje-lessen. Minstens net zo trots is schooldirecteur Han Kemker. ,,De kinderen zijn zo enthousiast. Wij vinden bewegen super belangrijk. Toen Beweegdorp Norg met het initiatief kwam, zijn wij meteen ingestapt.”

‘Van bewegen worden kinderen rustig’

Het Nijntje-programma past naadloos binnen het programma van de school, waar sowieso al veel aandacht is voor beweging. Zo worden de gymlessen gegeven door een vakleerkracht gym, in plaats van de groepsleerkracht. ,,Na elk uur doen de kinderen hier wel iets aan beweging”, vertelt Kemker. ,,We doen bijvoorbeeld mee aan de daily mile , rondjes lopen rondom school. Het invoeren daarvan ging ten koste van lestijd, maar de docenten behandelen net zoveel stof. Je merkt gewoon dat kinderen van bewegen rustiger worden in hun hoofd.”

Kemker hoefde dus niet overtuigd te worden van nut en noodzaak van het Nijntje-programma. Maar wat het precies is? Afien Baving van Beweegdorp Norg legt uit: ,,In de basis is het zo dat de motoriek van kinderen achteruit gaat door al die tablets en telefoons”, zegt Baving. ,,Door de aanpak van het Nijntje-programma, waarin de gymzaal wordt volgebouwd vol attributen en spelletjes wordt bewegen leuk. Dit is een goede basis, waarna kinderen hopelijk makkelijker gaan bewegen en dat ook in de toekomst meer gaan doen.”

Alle kinderen bereiken

Gymleraar Jos Hindriks van De Hekakker leerde de kinderen de afgelopen twintig weken onder andere koprollen, klauteren en springen, hooghouden met ballonnen. Hij kreeg daarbij hulp van Jannes Siegers die bij de gymnastiekvereniging in het dorp lesgeeft. ,,Het vervolgdiploma, Nijntje 2, is bij de gymvereniging te halen. Zo hebben de verenigingen in het dorp er ook wat aan”, stelt Baving.

Op de Hekakker wordt het beweegprogramma vanaf nu standaard aangeboden. Volgend jaar bieden ook veertien andere basisscholen in de gemeente Noordenveld het programma aan, gefinancierd uit het gemeentelijke Sportakkoord. Op die scholen worden de lessen gegeven door een trainer van de plaatselijke gymvereniging in plaats van de groepsleerkracht. ,,Ik vind het echt leuk dat dat gelukt is. De school is de beste plek om dit programma aan te bieden. Zo bereik je bijna alle kinderen, dat is zo belangrijk.”, zegt ze trots. ,,Al jaren roep ik dat ik vind dat kinderen dit programma moeten doen. Het is zo’n goede basis voor de rest van hun leven.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe