Voor sommige kerkgangers is het slikken dat het gebouw waar zoveel herinneringen liggen, van de hand wordt gedaan. Maar volgens kerkrentmeester Jan Ketelaar is verkoop van het godshuis in Valthe, met zijn bijzondere historie, onontkoombaar.

Ja, bij de verkoop komen emoties kijken. In de Bethelkerk zijn mensen gedoopt, getrouwd en hebben ze afscheid genomen van hun ouders. Maar feit is ook dat er steeds minder mensen zijn die dat soort herinneringen hebben, omdat er steeds minder mensen naar de kerk gaan.

Dat Valthe door de verkoop van de kerk nu ook letterlijk ontkerkelijkt, is volgens kerkrentmeester Jan Ketelaar onvermijdelijk. „Het is jammer, maar onontkoombaar. Het bestuur van de kerk heeft het hele proces goed gecommuniceerd met de leden en er is begrip.’’

‘We willen nog graag slotdienst houden’

Echt afscheid hebben de gelovigen niet kunnen nemen van ‘hun’ kerkje. Ketelaar weet uit zijn hoofd niet eens wanneer de laatste dienst was. Dat was in ieder geval voordat corona uitbrak. Niemand die de dienst toen bijwoonde, wist dat het de laatste zou zijn. ,,We willen daarom heel graag alsnog een slotdienst houden, ergens kort na de zomervakantie. Maar of dat lukt, is afhankelijk van de verkoop en de overdracht.’’

De Bethelkerk is een bijzondere kerk. De oorsprong ervan gaat terug naar de tijd van de vervening in Valthermond, meer dan een eeuw geleden, zo valt te lezen in het juni-nummer van Spitwark , het tijdschrift van de historische vereniging Carspel Oderen. Evangelisten predikten in het veen en waarschuwden voor het kwaad van jenever. Rond 1920 werd een evangelisatievereniging opgericht. De leden timmerden een houten gebouwtje in elkaar dat als kerk fungeerde.

loading

Maar het onderkomen tochtte en lekte. Omdat hij het niet kon aanzien dat Gods Woord in zo’n ‘schapenhok’ werd verkondigd, luidde auteur Anne de Vries - schrijver van Bartje - de noodklok in het christelijke weekblad Timotheüs. Er kwam een geldinzamelingsactie en in 1937 werd de Bethelkerk gebouwd. De naam Bethel betekent ‘huis van God’.

‘We moeten er niet aan denken dat er een disco in komt’

De afgelopen jaren zijn er meerdere fusies en samenwerkingen aangegaan met andere gemeenten, vanwege de terugloop van leden. „Eerst zijn we opgegaan in de protestantse gemeente Valthe en Valthermond en werden in beide kerken op zondag de erediensten gehouden. Sinds januari doen we dat om en om met de protestantse gemeente Nieuw-Weerdinge/Roswinkel. Maar de Bethelkerk is daarvoor te klein. Vanwege de veiligheidsvoorschriften mogen daar niet zoveel mensen in. Als wij aan de beurt zijn, houden wij de dienst in De Hoeksteen in Valthermond.’’

Dat nu afscheid wordt genomen van de kerk, betekent volgens Ketelaar niet dat Bethel helemaal verdwijnt uit Valthe. „Het kan best zijn dat de nieuwe eigenaar hier en daar wat muren sloopt, maar de voorgevel moet blijven staan. Wij gaan er vanuit dat de gemeente akkoord gaat met een woonbestemming. We moeten er niet aan denken dat er iets anders in komt. Een disco of iets anders, bijvoorbeeld.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe