Restanten stadspoort Coevorden komen achter glas

Archeoloog Janneke Hielkema en wethouder Jeroen Huizing vorig jaar bij de restanten van de stadspoort. Foto: DvhN

De restanten van een stadspoort die zijn ontdekt bij opgravingen in Coevorden komen wellicht achter glas. Daarmee zijn de overblijfselen in de toekomst te zien voor belangstellenden.

Twee jaar geleden stuitten archeologen op restanten van de Bentheimer Poort, een van de drie stadspoorten die de vestingstad telde. Een jaar later werden ook aan de andere kant van de Bentheimerstraat fundamenten blootgelegd.

Aangemoedigd door grote belangstelling voor de vondsten, speelde de gemeente al snel met het idee om de fundamenten zichtbaar te maken voor het grote publiek. Coevorden is immers al jaren bezig om de roemruchte geschiedenis van de vestingstad uit te dragen.

Nieuwbouw op plek fundamenten

Maar hoe? Aan weerszijden van de Bentheimerstraat, op de plek van de restanten, komt namelijk nieuwbouw: de Poort van Coevorden, met twee keer negen appartementen, van projectontwikkelaar Jeroen Hoekstra. ,,De contouren voor het plan om de fundamenten te laten zien worden steeds duidelijker. Al is er nog geen kostenberekening gemaakt’’, zegt Hoekstra.


loading

Glazen puien

In beide gebouwen zijn de restanten volgens de laatste ontwikkelingen te zien achter glazen puien. Amsterdammer Casper Conijn, jaren geleden ook verantwoordelijk voor de vernieuwing van Stedelijk Museum Coevorden, is gevraagd om de aloude poort boven de Bentheimerstraat te visualiseren.


loading

Hoekstra heeft nogal wat aanpassingen moeten doen. Zo is de de parkeergarage die onder het hele complex zou doorlopen nu opgesplitst in twee delen, met ieder een eigen ingang. Omdat er dieper wordt gebouwd dan eerst de bedoeling was, is er in beide gebouwen ruimte voor een extra appartement. ,,De welstandscommissie heeft de plannen inmiddels goedgekeurd.’’

Geen idee van extra kosten

Wat de extra kosten zijn, kan Hoekstra naar eigen zeggen met geen mogelijkheid aangeven. ,,We laten nu een bouwkundige doorrekening maken. Die is hoop ik binnen zes weken klaar, zodat deze zomer de aanbesteding kan plaatsvinden en de verkoop van de appartementen.’’ Volgende zomer hoopt Hoekstra het complex klaar te hebben.

De gemeente is volgens Hoekstra aan het onderzoeken of de aanpassingen ook met subsidies gefinancierd kunnen worden.

Wethouder Jeroen Huizing (CDA) wil nog niet teveel kwijt over de laatste stand van zaken. ,,We moeten eerst het totale kostenplaatje inzichtelijk hebben. Ik verwacht eind dit jaar meer duidelijkheid.’’ De gemeenteraad zal moeten oordelen over extra geld.

Restanten zijn van rond 1600

De fundering van de Bentheimer Poort stamt volgens historicus Ger Kleis uit de periode tussen 1597 en 1610, toen de vesting werd opgebouwd. Direct achter de poort lag de stadsgracht. De afbraak van de Bentheimer Poort was rond 1870, toen de vesting werd ontmanteld.

menu