Uitbreidingswijken, extra ruimte voor waterberging en een oplossing voor het drukke verkeer rond Roden. Het college van B en W van Noordenveld heeft grootse plannen met Roden-Zuid die komende maanden aan de gemeenteraad worden voorgelegd. ,,Een ingewikkelde puzzel’’, noemt wethouder Henk Kosters het.

In Roden is er nood aan nieuwe woningen en het college stelt voor te beginnen met het bouwen van nieuwe huizen langs de Norgerweg tussen Noorderkroon en camping Dorado en bij de Beukenhoflocatie.

Ook voor het vele verkeer rondom het centrum moet een oplossing worden gezocht. Het voorstel is om een strook grond vanaf de Norgerweg naar de Maatlanden vrij te houden en te onderzoeken of daar een extra verkeersader mogelijk is.

Zone rond Steenbergerloop onder water?

De zone rond Steenbergerloop lijkt het college de meest geschikte plek voor extra waterberging. Voor de bestaande wijken moet er al meer ruimte voor waterberging in Roden-Zuid worden gevonden vanwege de veranderingen in het klimaat en grote hoeveelheden neerslag, en als er uitbreidingswijken komen is er nog meer plek voor waterberging nodig. ,,Aan de ene kant willen we het water snel afvoeren, aan de andere kant juist opslaan en vertraagd afvoeren en zorgen dat de bodem niet verdroogt’’, schrijft het college.

Sportaccommodaties naar een nieuwe plek

Ook rond de sportaccommodaties moeten keuzes worden gemaakt. Het college stelt voor de accommodaties te concentreren op een nieuwe plek en gaat daarvoor in overleg met de verenigingen. Met de manege De Hulhorst wordt al gesproken over een verplaatsing naar de Esweg.

De plannen gaan over het deels al ingerichte gebied Roden-Zuid dat landschappelijk van belang is. Het college zegt al in overleg te zijn met belangenverenigingen hierover. Na de beslissingen van de gemeenteraad in november en december worden ook omwonenden bij de nieuwe projecten betrokken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe