Roep om nieuw Drents naaktstrand

Hiske Siderius, voorzitter 'Niks um 't lief' houdt van de vrijheid die naaktrecreatie met zich meebrengt.

De NFN, de Nederlandse belangenorganisatie voor naaktrecreatie, wil een nieuw blootstrand in Drenthe.

De club heeft de gemeente Aa en Hunze gevraagd ruimte te maken voor een nudistenstrand bij het Gasselterveld. Een deel van deze zandwinlocatie wordt ingericht als recreatieplas.

In het verleden was het gebied rond de Grote Moere bij Grolloo een geliefde plek voor blootlopers. Deze stek trok ook sekstoeristen aan, met alle overlast van dien. Recreanten en omwonenden stuitten geregeld op mensen die seks hadden in het openbaar of openlijk masturbeerden.

In 2014 besloot de gemeente het gebied schoon te vegen. Sindsdien is er volgens Bernd Huijser van de NFN nog maar één openbaar naaktstrandje over in Drenthe: Engelgaarde bij Ruinerwold. ,,Dat is jammer. Van alle toeristen die naar Drenthe komen, zou 10 procent ook graag naakt recreëren’’, zegt Huijser. ,,Dat is een landelijk gemiddelde. Een naaktstrand biedt dus kansen voor de provincie, die inzet op promotie voor toeristen. Het is een mooie, groene voorziening, er is weinig ruimte voor nodig en de mensen die er komen, zijn doorgaans erg milieuvriendelijk.’’

Geen geschikte alternatieven

Toen de Grote Moere sloot, bood burgemeester Eric van Oosterhout de NFN aan op zoek te gaan naar alternatieve plekken. Tot nu toe is er geen geschikt terrein gevonden. ’t Nije Hemelriek werd door de gemeente te klein geacht; drie andere locaties, waaronder camping De Groenlanden bij Annen, werden door de NFN beoordeeld als niet geschikt. ,,De zandafgraving Homan Free bij Gieten hebben we ook bekeken, maar de gemeente gaf aan dat dit gebied intensief wordt gebruikt door mountainbikers en hondenbezitters. De privacy kon niet worden gewaarborgd’’, zegt Huijser.

Van Oosterhout zegt in een reactie het geen goed plan te vinden naaktrecreanten toe te laten in het Gasselterveld. ,,Dat is de Kalverstraat van de Drentse bossen. Het is er nu al druk en het zal alleen maar drukker worden. Maar als voorzitter van het Recreatieschap Drenthe wil ik de vraag van de NFN nogmaals bij mijn collega’s onder de aandacht brengen. Het moet toch mogelijk zijn om ergens in Drenthe een locatie te vinden.’’

menu