Inwoners van de gemeenten Aa en Hunze en Borger-Odoorn hebben inmiddels meer dan honderd schadeclaims ingediend voor windpark Drentse Monden en Oostermoer, vanwege waardedaling van hun huizen. De windparkdirectie wil ze allemaal aanvechten via de rechtbank.

Onderhandelingen over een minnelijke regeling tussen omwonenden en windboeren zijn gestrand. De windboeren wilden na anderhalf jaar nog steeds niet de vraag beantwoorden of ze samen tot afspraken wilden komen, meldt de Stichting WindNee.

Windparkwoordvoerder Elzo Springer bevestigt het aantal claims. In welk stadium van de planschadeprocedure de meer dan honderd aanvragen zijn, kan hij niet zeggen. ,,In principe laten we alle aanvragen door de rechter beoordelen’’, zegt Springer.

Dat wat ongewenst is, gaat toch gebeuren

Stichting WindNee en de Omgevingsadviesraad (OAR) in Aa en Hunze wilden een ‘massale’ gang naar de rechter voorkomen door met de initiatiefnemers tot overeenstemming te komen over schadecompensatie. Daarmee zou iedereen besparen op kosten voor deskundigen en juristen.

Mensen die in een reguliere procedure planschade willen claimen, moeten zich (al dan niet ondersteund door advocaat of expert) melden bij de gemeente en leges betalen. De gemeente stuurt de claims vervolgens door naar het ministerie van Economische Zaken dat een adviesbureau inschakelt. Daarna wordt het papierwerk doorgestuurd aan de initiatiefnemers van het windpark die een eigen expert hebben en kunnen kiezen voor uitbetaling of rechtsgang.

Anderhalf jaar praten, zonder resultaat

Sinds de oprichting van de OAR, waar dorpsverenigingen en inwoners in zitten om overleg te voeren met de windboeren, stond een minnelijke regeling voor het noordelijke deel (Oostermoer) van het windpark hoog op de agenda. Anderhalf jaar praten heeft echter niets vruchtbaars opgeleverd, concluderen Roel Kleijn en Gerard Schippers namens WindNee. De OAR heeft het overleg met de boeren daarom gestaakt.

,,Wij hebben het geloof verloren in enige vorm van samenwerking met de windboeren’’, zegt Kleijn. Windparkwoordvoerder Springer benadrukt enkel dat de OAR het overleg heeft stopgezet. Directeur Wolters wil er verder niets over zeggen.

WindNee liet een gespecialiseerd bureau onderzoek doen naar acht woningen in het gebied die als referentie zouden kunnen worden gebruikt bij een gezamenlijke regeling. De waardedaling van die woningen varieerde van 2,5 tot 10,5 procent als gevolg van de komst van het windpark. De gemeente Aa en Hunze betaalde achteraf de kosten voor het onderzoek.

Twijfels en beren op de weg

De hoop was dat de door WindNee ingehuurde deskundige samen met de door de windboeren ingehuurde deskundige daarmee tot realistische schadevergoedingen zou kunnen komen. Maar de boeren bleven hun twijfel uitspreken en zagen telkens nieuwe beren op de weg, zeggen Kleijn en Schippers.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe