De schippers Piet Kuipers en Jonge Bosma zijn uitermate verbolgen over de aangekondigde stremmingen van de Coevordersluis en brug nabij de buurtschap De Haandrik in het kanaal Almelo-Coevorden. Deze kunstwerken worden gerenoveerd.

Sinds begin deze week (vanaf 11 januari) voert de provincie Overijssel al werkzaamheden uit aan de sluis en ophaalbrug. Er is nog zeer beperkt scheepvaartverkeer mogelijk, maar vanaf 1 maart tot medio april zijn de sluis en de brug helemaal gestremd.

De schippers, die momenteel met hun spitsen de Athena en Hensie voor de wal liggen bij het bedrijf Wemeijer in Coevorden, zeggen onaangenaam te zijn verrast door de aankondiging over de stremming. ,,Pas vier dagen voor 11 januari is dit bekend gemaakt. Dan is er ook geen tijd meer om beroep aan te tekenen”, stellen Bosma en Kuipers, die het bericht over de stremming lazen in het schippersvakblad Schuttevaer . ,,We zijn voor het blok gezet. Het is in feite al beslist. Je kunt geen beroep meer aantekenen op zo’n korte termijn”, aldus de schippers die inmiddels hun rechtsbijstandverzekeraar hebben ingeschakeld.

Economische schade

,,We zitten gevangen, opgesloten en kunnen geen kant op”, foeteren Kuipers en Bosma, die laten weten dat de stremming grote economische schade tot gevolg heeft. Beide schippers vervoeren al jaren grint naar hun vaste opdrachtgever zand- en grinthandel Wemeijer aan de Morseweg in Coevorden.

Er zijn volgens Bosma en Kuipers meer schippers die gedupeerd worden door de stremmingen op de waterweg. Maar ook de al genoemde grinthandel en scheepswerf De Vlijt in Coevorden ondervinden hinder van de stagnatie in het scheepvaartverkeer. Kuipers ligt vanaf medio november in Coevorden, op 12 december kwam Bosma lossen bij Wemeijer en beiden zijn sinds die tijd niet meer van hun ligplek geweest.

Handbediening

Jonge Bosma wil deze week nog proberen grint te laden in Heteren. Het is volgens hem nog maar de vraag of hij wel weer terug kan naar Coevorden om te lossen. Vanwege werkzaamheden aan de Haandriksluis en de ophaalbrug is er maar beperkt scheepvaartverkeer mogelijk. Sluis en brug kunnen alleen via handbediening worden geopend. De provincie Overijssel geeft op enkele zaterdagen nog de mogelijkheid om de brug en de sluis handmatig te bedienen, zodat er toch nog enig scheepvaartverkeer op dit traject kan plaatsvinden. Bosma wil proberen van die mogelijkheid gebruik te maken. Kuipers heeft er geen vertrouwen in. ,,Stel dat het op de terugweg naar Coevorden gaat vriezen en ik kom voor de sluis vast te zitten. Dat risico wil ik niet lopen. Ik heb geen zin om te overwinteren in de middle of nowhere .”

De schippers stellen dat varen via een omleidingsroute (Stieltjeskanaal en Hoogeveensche Vaart) evenmin soelaas biedt, omdat volgens hen deze vaarwegen niet de benodigde diepgang hebben voor het vervoer over water met hun schepen. ,,Bovendien ligt de Drieklapsbrug in het Stieltjeskanaal in Coevorden er ook nog eens uit vanwege werkzaamheden.

De verontwaardiging over de werkwijze en de informatieverstrekking van de provincie is groot. ,,De provincie maakt er een potje van. Je kunt het kanaal toch geen vijf maanden dichtgooien. Ze hadden De Haandrik en Coevordersluis tegelijk moeten aanpakken”, suggereren de gebelgde schippers.

Volgens een woordvoerder van de provincie Overijssel is de provincie nadrukkelijk in gesprek met de betrokken partijen. Hij noemt in dat verband de schippers, het bedrijf Wemeijer en scheepswerf De Vlijt in Coevorden. ,,Ons streven is voor alle partijen een bevredigende oplossing te bieden”, aldus de provinciewoordvoerder.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe