Scholen in gemeente Tynaarlo knappen uit hun fonkelnieuwe jasjes

Het Oelebred in Tynaarlo trekt veel leerlingen, waardoor het schoolgebouw een jaar na de ingebruikname alweer te klein is. Foto: Jeroen Kelderman

Een mooi nieuw gebouw, maar gelijk een ruimtetekort. Dat geldt voor diverse scholen binnen de gemeente Tynaarlo. De gemeenteraad maakt zich er zorgen over.

Bij openbare basisschool Het Oelebred in Tynaarlo is het ruimtegebrek zo nijpend, dat diverse gemeenteraadsfracties dinsdag tijdens een raadsvergadering een motie indienden om meteen na de zomervakantie een noodlokaal te plaatsen. Een geschrokken wethouder van onderwijs Pepijn Vemer (D66) ontried de motie met kracht. „Dan heb ik morgen de christelijke schoolbesturen op de stoep staan omdat ze ook een dergelijke voorziening willen.”

Hij beloofde wel dat Het Oelebred per 1 januari een tijdelijke uitbreiding krijgt.

Zes groepen met vijf lokalen

De zaak is opmerkelijk, omdat Het Oelebred een jaar geleden een nieuw schoolgebouw heeft geopend. Het gebouw heeft zes groepen, maar er zijn vijf leslokalen. Dit betekent dat groep 6 een ruimte gebruikt die eigenlijk bedoeld is voor kleuters om te spelen. Komt bij dat de school nogal pech had: op de vorige peildatum bleek dat de school op basis van de normen 69 vierkante meter extra nodig had. Volgens de regels moet er (tijdelijk) bijgebouwd worden als die extra behoefte 70 vierkante meter bedraagt.

Omdat sinds die peildatum het aantal leerlingen alleen maar gegroeid is, hield raadslid Anneke Lubbers (PvdA), met steun van Willem van der Meij (GroenLinks) en Ad Wouterson (Leefbaar Tynaarlo) een vurig pleidooi om zo snel mogelijk in de ruimtebehoefte te voorzien. Ze kreeg steun van Gezinus Pieters (VVD) die er op wees dat de school ruimte biedt aan 100 kinderen, terwijl er 160 op zitten.

Soortgelijke situaties

Maar andere fracties waarschuwden, net als de wethouder, dat er meer scholen zijn die in een soortgelijke situatie als Het Oelebred verkeren. Te denken valt aan De Rietzanger in nieuwbouwwijk Ter Borch bij Eelderwolde en de Veenvlinder in Eelde, twee scholen in nieuwbouwwijken, met een flinke aanwas aan leerlingen. De fracties willen het hele plaatje bekijken van het ruimtegebrek bij scholen.

Toch wilde wethouder Vemer Het Oelebred wel tegemoet komen. Hij doet niet moeilijk over die ene vierkante meter die de school extra nodig zou hebben en houdt rekening met het toegenomen aantal leerlingen. Dan kan er op basis van de regels per 1 januari een noodlokaal komen. Na die toezegging trok Lubbers haar motie in.

Oorzaak van het ruimtegebrek is dat de gemeente vrij nauwkeurig kan voorspellen hoe het totale aantal leerlingen in de dorpen zich ontwikkelt, maar niet voor welke scholen hun ouders kiezen. Komt bij dat veel nieuwe schoolgebouwen zijn gebouwd vanuit de verwachting dat het aantal leerlingen zal krimpen. Het aantal geboortes is de laatste jaren afgenomen, en in een nieuwbouwwijk als Ter Borch wonen nu veel jonge kinderen, maar dat worden vanzelf pubers en adolescenten, waardoor de druk op de basisscholen afneemt.

menu