Obs De Vijverstee in Vries is een van de vier scholen die de afgelopen jaren een nieuw onderkomen kregen. De inrichting ervan legt een groot beslag op de middelen van scholenstichting Baasis.

Scholenstichting Baasis kampt met financiële problemen en ziekte bestuurder

Obs De Vijverstee in Vries is een van de vier scholen die de afgelopen jaren een nieuw onderkomen kregen. De inrichting ervan legt een groot beslag op de middelen van scholenstichting Baasis. Foto: Marcel Jurian de Jong

De nieuwbouw van vier schoolgebouwen leidt tot liquiditeitsproblemen bij scholenstichting Baasis, actief in de gemeente Tynaarlo en Haren. Bovendien zit nu bestuurder Susanne de Wit thuis wegens ziekte.

Haar plaatsvervanger is Aldert Hoksbergen , die in het onderwijs vaker optreedt als interim-manager. Zijn taak is volgens voorzitter Karel van Vugt van de raad van toezicht, om te zorgen dat Baasis binnen de begroting van ongeveer 16,5 miljoen euro blijft. „De stichting moet scherp aan de wind zeilen.”

Vier nieuwe schoolgebouwen

Baasis voert het bestuur over dertien openbare basisscholen in Haren en de gemeente Tynaarlo. Er werken 267 mensen op bijna 194 volledige arbeidsplaatsen.

De stichting heeft de afgelopen jaren vier nieuwe schoolgebouwen kunnen realiseren, in Vries, Tynaarlo en twee in Eelde. Weliswaar financiert de gemeente Tynaarlo de bouw ervan, de inrichting en de uitrusting ligt op de schouders van Baasis.

Vorig jaar constateerde het bestuur al in het jaarverslag over 2018 dat de situatie van vier nieuwbouwprojecten tegelijk zich niet weer moet herhalen. Het legt een te groot beslag op de liquiditeit van de stichting, dat wil zeggen op het geld dat zij beschikbaar heeft om de lopende rekeningen en salarissen te betalen. De reserves van Baasis (ongeveer 2,4 miljoen euro) mogen dit jaar nog licht krimpen, maar moeten vanaf volgend jaar weer toenemen.

Enkele weken geleden meldde bestuurder Susanne de Wit zich ziek. De raad van toezicht besloot volgens Van Vugt dat een interim-bestuurder nodig is om te zorgen dat de financiële situatie niet verder verergert. Nu kost een interim-bestuurder als Hoksbergen ook weer geld, maar volgens Hoksbergen zelf doet de stichting daarvoor een beroep op het landelijke Vervangingsfonds, dat moet voorkomen dat schoolbesturen door ziekte in financiële problemen komen. „Bovendien doe ik mijn werk in anderhalve dag per week.”

Van Vugt en Hoksbergen hopen dat De Wit spoedig na de vakantie haar taken weer kan oppakken, maar het is nog niet te zeggen of dat lukt.

Schoolgebouwen zijn (nog) te klein

Stichting Baasis is blij met de nieuwe schoolgebouwen, al blijken die niet altijd een sluitende oplossing voor huisvestingsproblemen te zijn. Sober maar goed , was het devies bij de planning en er is rekening gehouden met het feit dat het aantal geboorten is afgenomen.

Onder meer bij Het Oelebred in Tynaarlo leidde dit ertoe dat de school nu in een te klein gebouw zit. De school blijkt populairder bij ouders dan verwacht, wat ertoe leidt dat de school een lokaal te weinig heeft. Het maakte gemeenteraadsleden in Tynaarlo zo bezorgd dat ze met een motie kwamen om het probleem snel op te lossen.

Bij de nieuwe school de Veenvlinder in Eelde speelt dat de school in een nieuwbouwwijk staat, waar veel gezinnen met jonge kinderen wonen. Uiteindelijk worden die kinderen vanzelfsprekend ouder, waardoor huidige school weer minder ruimte nodig heeft.

Tijdelijke lokalen zijn een oplossing. Wethouder Pepijn Vemer (D66) heeft in elk geval Het Oelebred onlangs tijdens een raadsvergadering zo’n voorziening beloofd.

menu