Het kan verkeren. De verhuizing van plaagrupsonderzoeker Silvia Hellingman naar Almere staat vast en nu mag ze toch een nieuw huis bouwen op een voormalig boerenerf in Westerveld.

Eikenprocessierupsenexpert Hellingman liet er onlangs in deze krant geen onduidelijkheid over bestaan: zij en haar man wilden na 15 jaar Wapserveen kleiner wonen, het liefst in Drenthe, maar de grens was bereikt. Het paar gooide de handdoek in de ring. ,,Nadat ook het derde ontwerp voor ons nieuw te bouwen huis was afgekeurd door de provincie, hebben we gezegd: tot hier en niet verder. We stoppen ermee.’’

‘En ineens krijgen we bericht...’

Er volgde nadien nog een gesprek in het Asser provinciehuis. Gezien de voorgeschiedenis waren de verwachtingen niet al te hoog gespannen. ,,En nu krijgen we ineens bericht dat ons ontwerp, met een paar kleine aanpassingen, wél is goedgekeurd door de provincie. Het zou allemaal op een misverstand berusten’’, zegt een hooglijk verbaasde Hellingman.

Maar zij en haar man hebben al een ander huis gekocht. Bij gebrek aan een betaalbaar en vooral geschikt huis in Drenthe (met voldoende ruimte voor haar proefopstellingen) besloot het paar met pijn in het hart Drenthe te verlaten en een huis in Almere te kopen. De verhuizing staat vast: na de zomervakantie vertrekken ze naar Flevoland.

‘Nu zien we onze verhuizing naar Flevoland als tijdelijk’

,,Als er zicht was geweest op deze uitkomst, hadden we het huis in Almere natuurlijk niet gekocht. Nu zien we onze verhuizing naar Flevoland als tijdelijk. We gaan door met de nieuwbouw. Zodra het nieuwe huis klaar is, en dat zal al met al een jaar of twee duren, dan komen we weer terug.’’

Een woordvoerster van de provincie Drenthe bevestigt dat de seinen voor de nieuwbouw op groen staan. Zij betwist dat er sprake was van harde afwijzingen. ,,Wij weten niet beter dan dat we in gesprek zijn met de initiatiefnemers. Mét de intentie om er gezamenlijk uit te komen. En dat is nu gelukt.’’

Met Hellingman zou ook een groot deel van haar onderzoek blijvend naar Almere verkassen. Dat is slecht nieuws voor de ‘eikenprovincie’ Drenthe in het algemeen en Westerveld, waar de onderzoekster veel mee samenwerkt, in het bijzonder. Maar de verhuizing is tijdelijk en dat nieuws stemt ook Klaas Smidt, wethouder in Westerveld, tot tevredenheid? ,,Dat kan ik volmondig beamen’’, zegt hij.

Wonen op plek van veestal

De Hellingmannen haken in op de provinciale regeling ruimte-voor-ruimte. Dan wordt de stal of schuur (met asbesthoudend dak) op een voormalig boerenerf afgebroken en op die plek mag een zogeheten compensatiewoning worden gebouwd. Het deel van het erf, dat de onderzoekster en haar man aankochten, biedt voldoende ruimte voor een huis én proefopstellingen voor haar onderzoek naar de plaagrupsen.

Haar boosheid heeft plaatsgemaakt voor blijdschap. Lachend: ,,Almere was niet onze eerste keuze, zeker niet voor mijn man. Hij is een geboren Amsterdammer. En dan ligt een verhuizing naar Almere toch een beetje gevoelig. Er zijn oude vrienden van hem, die hem om die reden hebben geblokkeerd op de sociale media.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe