Spoeddebat over aankoop winkelpand Hoogeveen (Oppositie: raad had meteen over dit gevoelige punt geïnformeerd moeten worden)

De zes oppositiepartijen in de raad van Hoogeveen willen tekst en uitleg van wethouder Erik Giethoorn over de aankoop van een winkelpand in de Tamboerpassage Foto: André Weima

Over de aankoop van een winkelpand in de Tamboerpassage is op 28 mei een spoeddebat in de Hoogeveense gemeenteraad. De voltallige oppositie wil dat de wethouder duidelijkheid verschaft over het proces, de afspraken, voorwaarden en bedragen.

PvdA, D66, VVD, GroenLinks, SGP en SP hebben veel vragen over de gang van zaken rond de aankoop.

Vorige afgelopen vrijdag onthulde deze krant dat de gemeente Hoogeveen het winkelpand in de Tamboerpassage koopt, waarin lange tijd lederwarenzaak Taska gevestigd was.

Hoeveel de gemeente voor het pand betaalt, wilde verantwoordelijk wethouder Erik Giethoorn toen niet zeggen. Ook in een allerijl opgestelde brief aan de gemeenteraad staan geen bedragen genoemd. De gemeente Hoogeveen krijgt het leegstaande pand op 2 juni in handen.

Met de aankoop van het winkelpand, bestaande uit drie units van in totaal 300 vierkante meter, wordt de gemeente formeel partij in de toekomstige ontwikkeling van het overdekte winkelcentrum.

Opheldering

De oppositiepartijen in de gemeenteraad willen opheldering van verantwoordelijk wethouder Erik Giethoorn (CDA). ,,Alhoewel er technisch sprake zal zijn van een collegebesluit, vraagt dit nadere toelichting en weergave van feiten gezien de huidige financiële stand van zaken in Hoogeveen’’, schrijft PvdA-fractievoorzitter Inge Oosting namens de oppositie.

Het ligt de zes partijen zwaar op de maag dat de gemeenteraad pas, met spoed, geïnformeerd werd toen deze krant vragen stelde over de transactie.

In de snel opgestelde brief aan de raad stelt het college dat de koop vóór de (tijdelijke) uitgavenstop van de gemeente is gesloten. Oosting: ,,Maar toen was al wel duidelijk dat dit gezien de financiële situatie een gevoelig punt zou kunnen zijn waarover de gemeenteraad meteen had moeten worden geïnformeerd.’’

Volgens een aantal partijen in de Hoogeveense raad is niet eerder gesproken over de aankoop van winkelpanden door de gemeente. De intentie was altijd om ondernemers een aantrekkelijke verhuisregeling voor te schotelen, stellen ze. Daarvoor was geld uit het binnenstadsfonds beschikbaar, waaronder 1,8 miljoen euro van de gemeente.

Andere lezing

Wethouder Erik Giethoorn heeft een andere lezing. Volgens hem zijn de fracties vorig jaar november tijdens een themabijeenkomst over het stadscentrum geïnformeerd over een aantal scenario’s om de verplaatsing van winkels naar het zogeheten kernwinkelgebied (zuidelijk deel Hoofdstraat) op gang te krijgen.

Een van die mogelijkheden is de aankoop van ‘een enkel pand’, gefinancierd uit het binnenstadsfonds. ,,Wij hebben uw advies om hier zeer terughoudend mee om te gaan, ter harte genomen’’, schrijft Giethoorn aan de raad.

Tijdens de raadsvergadering van 28 november vorig jaar is de eventuele aankoop van winkelpanden ook kort aan de orde geweest. CDA-fractievoorzitter Erik-Jan Kreuze vroeg om een ‘transparante afweging en verantwoording’, mocht het zover komen.

Wethouder Giethoorn antwoordde toen dat de aankoop van panden niet in deze verordening (stimulering detailhandel stadscentrum) zit en ook niet in het raadsvoorstel.

,,De gemeenteraad heeft hiervoor de kadernota Vastgoed vastgesteld in december 2016. De strategische aankoop van panden doen we dus volgens bepaalde regels en daar zijn we uiteraard zeer terughoudend mee.’’

Geen koper

Volgens de wethouder had de eigenaresse van Taska al meer dan een jaar verhuisplannen naar de Hoofdstraat. ,,Maar ze werd hierin tegengehouden omdat er geen koper was voor het pand. Met toestemming van de provincie hebben wij begin dit jaar besloten dit pand aan te kopen, inclusief de beheerkosten.’’

De Vereniging van Eigenaren (VvE) in de Tamboerpassage die, na een moeizame periode van verwijten en frustraties over de gang van zaken, sinds een paar maanden weer ‘constructief overleg’ voerde met de gemeente, vindt dat het vertrouwen weg is.

Brief advocaat

Woordvoerder Jean Christophe Poiron laat weten dat de advocaat van de VvE een brief aan de raad stuurt en om spreektijd vraagt in de vergadering van 28 mei. ,,We voelen ons onwelwillend behandeld.’’

Poiron, zelf eigenaar van twee panden in de Tamboerpassage, zegt op persoonlijke titel dat nieuwe gesprekken met de gemeente over toekomstplannen met betrekking tot woningbouw op deze locatie alleen kunnen plaatsvinden als de zittende ambtenaren vervangen worden. ,,Dat heeft de gemeente nu met haar optreden bereikt.’’

menu