Staatsbosbeheer denkt na over de mogelijkheid om een park met zonne-installaties aan te leggen bij het voormalige zandwinplas Gasselterveld bij Gasselte. Dat blijkt uit een brief die vorig jaar november is gestuurd. De natuurbeheerder kijkt ook naar plas De Mussels, tussen Spier en Beilen.

Donderdagavond sprak de gemeenteraad van Aa en Hunze digitaal onder meer over het beleidskader zonne-energie voor de gemeente. Staatsbosbeheer heeft, met dat in het achterhoofd, een brief gestuurd. Daarin wordt expliciet recreatieplas Gasselterveld benoemd als mogelijke locatie voor zonnepanelen. Die voormalige zandwinnigsplas is nu een uiterst populaire recreatieplas, omgeven door bossen.

‘Normaal niet te springen om zonnepanelen in natuur’

Uit een brief van teamleider Willem van Ark van Staatsbosbeheer Drenthe valt op te maken dat de raad voormalige zandwinplassen met een recreatieve functie niet zou moeten uitsluiten van een (grootschalige) zonnepanelenpark. ,,Maar neem als eis op dat de recreatieve waarde van de plas moet toenemen ten opzichte van de situatie zonder zonne-installatie.”

Staatsbosbeheer laat weten dat er immers plassen zijn - zoals Gasselterveld bij Gasselte - die zo groot zijn qua oppervlakte dat een combinatie van recreëren en een zonnepark prima hand in hand kunnen gaan. Juist ook omdat de opbrengsten van dergelijke panelen, aldus de natuurorganisatie, gebruikt kunnen worden ‘ten behoeve van het recreatief gebruik’.

,,Normaal gesproken staan we niet te springen om zonnepanelen in onze natuurgebieden, maar oude zandwinplassen kunnen een uitzondering zijn”, verduidelijkt woordvoerder Hans Alting van Staatsbosbeheer. Volgens hem zou De Mussels vlakbij Spier ook zo’n plas kunnen zijn. ,,We zijn aan het kijken welke bijdrage we kunnen leveren aan de Drentse regionale energiestrategie”, vertelt Alting. Hij benadrukt dat het allemaal nog niet in beton is gegoten. ,,We zijn het aan het verkennen.”

150 hectare aan panelen

Tijdens de raadsvergadering gaf wethouder Co Lambert al een beetje aan hoe de gemeente er in staat. ,,We moeten zuinig zijn met het opofferen van natuur en landbouwgrond in onze gemeente aan velden met zonnepanelen.”

Op dit moment verbruiken particulieren, bedrijven en andere instellingen jaarlijks zo’n 110 miljoen kilowattuur aan elektriciteit. Uit het beleidskader komt naar voren dat slechts een veertigste daarvan ‘duurzaam en lokaal wordt opgewekt’. De doelstelling is om in 2023 - let wel: dat is binnen vier jaar - 25 procent duurzame energie op te wekken.

Voor Aa en Hunze zou dat betekenen dat er 150 hectare aan zonnepanelen op daken en zonneparken nodig zijn, staat in de notitie. Dat gaat natuurlijk niet gebeuren en een flink deel wordt afgedekt door de geplande windmolens. Het windpark De Drentse Monden en Oostermoer wekken met 16 windturbines 48 megawatt op.

Vanwege de windmolens draait de gemeente Aa en Hunze voor grootschalige zonneparken dan ook in principe niet warm. Helemaal uitsluiten wil het college - en ook de raad - dit overigens niet, zo bleek donderdag tijdens het opiniërende deel van de vergadering. De uitdrukkelijke voorkeur gaat uit naar kleinschalige dorpsinitiatieven van kleine en middelgrote zonneparken (0 tot 10 hectare).

Een klap werd donderdagavond echter niet gegeven op het beleidskader. De VVD wil eruit hebben dat Aa en Hunze zelf initiatieven zou kunnen beginnen voor een zonnepark. ,,Hier zijn wij tegen. Het is geen gemeentetaak om zelf initiatieven te nemen. De gemeente moet aanjagen en voorwaarden scheppen. Meer niet”, aldus VVD-raadslid Richard Heling.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe