Stadspartij Plop wil dat Assen beter kijkt naar een oplossing voor het verdwijnen van de papieren bezoekerspas voor ondernemers in de schilwijken rond het centrum. Volgens Plop komt de bedrijfsvoering in sommige gevallen in gevaar.

In de schilwijken van de Drentse hoofdstad wordt per 1 januari het parkeerverbod ingeruild voor betaald parkeren. Voor de gemeente Assen een mooi moment om de digitalisering binnen handhaving door te zetten en een einde te maken aan de papieren ontheffingen voor ondernemers. Die moeten straks alle kentekens van klanten digitaal aanmelden en mogen geen papiertjes meer meegeven voor op het dashboard. Stadspartij Plop stelt dat dit een aanslag is op de bedrijfsvoering en vroeg het college van B en W met oplossingen te komen.

‘Gemeente wuift alles weg’

Die vragen zijn niet naar tevredenheid beantwoord, zegt raadslid Kees Boonzaaijer. Steker nog, hij is woedend over de manier waarop hij wordt afgewimpeld: „De gemeente wuift eigenlijk alles weg en doet geen enkele moeite om zich in een mogelijke oplossing of alternatief te verdiepen. De ondernemers zitten in zak en as, maar het college neemt dit totaal niet serieus.”

De gemeente wijst erop dat het besluit om bezoekersvergunningen in de schilwijken te digitaliseren al in 2016 door de raad is genomen. De papieren versies van de vergunningen zouden altijd al bedoeld zijn geweest als tijdelijk alternatief, om bewoners en bedrijven te laten wennen: ‘Intussen mag verwacht worden dat bewoners en bedrijven gewend zijn aan de digitale vergunning’, stelt het gemeentebestuur.

‘Ga in gesprek’

Boonzaaijer vindt deze argumentatie onzin en heeft opnieuw vragen gesteld. „Het gaat niet om gewenning, maar om praktische haalbaarheid. Neem eetcafé De Witterbrug als voorbeeld. Daar hebben ze toch geen tijd om voor zeventig gasten per dag de kentekens handmatig in te voeren in een app? Die tijd hadden ze in 2016 niet en nu ook niet.”

Volgens Boonzaaijer stelde de gemeente bovendien zelf in 2016 al dat voor sommige bedrijven een papieren ontheffing slecht werkbaar is. „Jaar na jaar is voor die bedrijven de ontheffing stilzwijgend verlengd, en nu wordt vlak voor het einde van het jaar ineens de stekker eruit getrokken. Dat kan gewoon niet. Ik wil dat de gemeente er serieus naar gaat kijken, met de ondernemers in gesprek gaat en het probleem niet eenzijdig bij hen neerlegt.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe