Sterrebos in Frederiksoord gaat de komende jaren op de kop

Het Sterrebos in Frederiksoord wordt aangepakt. Doel is om het bos aantrekkelijker te maken voor de inwoners en voor bezoekers van het koloniegebied.

Dat is de rode draad van het projectplan Sterrebos: een meerjarenplan waarin de eigenaar van het bos, de Maatschappij van Weldadigheid, nauw samenwerkt met vrijwilligers en het Terra mbo.

Het bos is al eeuwen oud

Het ongeveer 50 hectare grote bos is al enkele eeuwen oud. ,,Het was er al voordat Johannes van den Bosch hier 200 jaar geleden zijn Koloniën stichtte”, weet directeur Minne Wiersma van de Maatschappij. Tot nog toe is het in de eerste plaats een productiebos. De opbrengst van de houtverkoop is een belangrijke bron van inkomsten voor de Maatschappij. ,,Maar het bos heeft dus een lange geschiedenis en bovendien een andere uitstraling: er wordt veel in gewandeld.”

Actiegroep ‘Ja natuurlijk Westerveld’

In de omgeving groeide de afgelopen jaren de weerstand tegen de bomenkap in het Sterrebos. Er werd een actiegroep gevormd: Ja natuurlijk Westerveld . Vorig jaar zomer zetten meer dan 3000 omwonenden hun handtekening onder een petitie tegen de houtproductie. Edo van Uchelen, een bioloog uit Wilhelminaoord, deed aangifte bij de politie nadat per ongeluk bomen waren geveld waarin vogels zaten te broeden. Minne Wiersma laat weten dat het nu opgestelde projectplan is afgestemd met de actievoerders.

Een gastvrij wandelbos

In fases wordt het Sterrebos ‘beter geschikt gemaakt als wandelbos, waar inwoners en gasten zich welkom voelen. Waar begaanbare paden en rustpunten zijn aangebracht. Een bos dat er verzorgd bij ligt en waar de geschiedenis wordt verteld en herkenbaar zal zijn’, zoals het projectplan het formuleert. Al voor 1 april wordt onder meer de wildgroei van bramen en Japanse duizendknoop aangepakt. Op diverse markante plaatsen komen bankjes en informatieborden.

Uitbaggeren Westerbeeksloot

Fase 2 moet voor eind 2018 zijn afgerond en omvat bijvoorbeeld het uitzetten van wandelroutes en een verhard ‘familiepad’. De toegang naar het Sterrebos komt dan aan de Van Swietenlaan. Volgens Wiersma kosten de eerste twee fases van het projectplan ongeveer een ton. In de derde fase is het de bedoeling de goeddeels droogevallen Westerbeeksloot uit te baggeren. Ook is er een plan voor een uitkijktoren. Wiersma kan nog niet aangeven hoeveel geld voor fase 3 nodig is: ,,Maar veel meer dan voor de eerste twee fases samen.”

Een permanent wandelbos?

Hij vertelt dat de Maatschappij van Weldadigheid intussen met de provincie in gesprek is om de bestemming van het Sterrebos permanent van productie- in wandelbos te wijzigen. ,,Maar dat zou financieel een aderlating zijn voor ons. Dan zouden we wel gecompenseerd willen worden.” De directeur zegt dat hij ‘goede kansen’ ziet om er met de provincie uit te komen.

menu