Wat te doen als er aardbevingen ontstaan door de gaswinning bij Assen-Zuid en Vries? Het ministerie van Economische Zaken moet beter onderbouwen waarom er alleen een communicatieplan op de plank ligt, oordeelde de Raad van State onlangs.

Verontrustend, vindt fractievoorzitter Bernadette van den Berg-Slagter van de ChristenUnie in Provinciale Staten van Drenthe. Ze stelt er schriftelijke vragen over aan Gedeputeerde Staten, om in Den Haag aan te dringen op meer transparantie en duidelijkheid naar de inwoners van het gebied.

Nut en noodzaak betwist

Diverse organisaties, zoals de gemeenten in het gebied, Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Werkgroep Stop Gaswinning Marsdijk Nu en Overlegorgaan Nationaal Park Drentsche Aa togen naar de Raad van State om de vergunning voor het zogenoemde gaswinningsplan Westerveld aan te vechten. Ze betwistten nut en noodzaak van de gaswinning, wezen op de gevolgen voor natuur en milieu en wezen op de risico’s van bodemdaling en aardbevingen.

De Raad van State ging in een groot aantal onderwerpen niet mee, maar vindt dus wel dat het ministerie van Economische Zaken en de NAM beter moeten uitleggen wat er gebeurt als er onverhoopt aardbevingen ontstaan die schade tot gevolg hebben.

‘Transparantie is erg belangrijk’

Van den Berg vraagt zich sterk af of alleen een communicatieplan voor een dergelijke situatie afdoende is. „Dat is dus eigenlijk alleen damage control . Je zou zeggen dat er ook een plan moet zijn om in bepaalde situaties de gaskraan dicht te draaien”, stelt ze vast. „Ik ben ook wel teleurgesteld dat het ministerie en de NAM niet beter omschrijven waarom ze hiermee volstaan. Transparantie is, zeker in dit soort situaties, gewoon erg belangrijk.”

Van den Berg zou ook graag een meer gedetailleerde risicoanalyse willen zien dan die nu op tafel ligt. „Het lijkt mij goed om per wijk te inventariseren wat de risico’s zijn, in plaats van per gemeente.”

Adviserende rol

De provincie Drenthe heeft alleen een adviserende rol bij de vergunningverlening. „De provincie dient een zienswijze in”, stelt Van den Berg. „Het is in het belang van ons allemaal om de risico’s voor de bewoners van het gebied zo veel mogelijk te beperken”, stelt ze. Ze wil het onderwerp graag woensdag 3 februari in Provinciale Staten bespreken.

Het gaswinningsplan Westerveld gaat over elf gasvelden Assen, Assen-Zuid, Een, Eleveld, Vries-Noord, Vries-Centraal, Vries-Zuid, Witten, Witterdiep, Zevenhuizen en Zevenhuizen-West. De NAM is hiervan de exploitant. Volgens een woordvoerder bestudeert de NAM de uitspraak van de Raad van State nog en is het te vroeg voor een inhoudelijke reactie.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe