De toekomst voor de Grote of Maria Kerk lijkt verzekerd met de oprichting van een nieuwe stichting. De Stichting Grote of Maria Kerk heeft ten doel het beheren en exploiteren van de kerk aan het Kerkplein. Daarover is inmiddels een samenwerkingsovereenkomst opgesteld met de Protestantse Gemeente Meppel.

De bestuursleden zijn Albert Bruins Slot (voorzitter), Bart van den Dolder (secretaris) en Kees Kuijpers (algemene zaken en voorzitter van Stichting Vrienden van de Grote Kerk). Binnenkort wordt bekendgemaakt wie penningmeester wordt. In een later stadium wordt het bestuur uitgebreid met deskundigen op het gebied van bouwkunde en orgelbeheer. Het orgel van de Grote Kerk bestaat 300 jaar. De statuten van de stichting zijn vorige week gepasseerd bij notaris Bart Lever.

Overleg

Het bestuur heeft overleg gehad met de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente Meppel (PGM). Voorzitter Albert Bruins Slot spreekt van constructieve gesprekken. De Protestantse Gemeente en de nieuwe stichting hebben in zijn ogen een gezamenlijke verantwoordelijkheid: de toekomst van de kerk veilig stellen.

Daarbij wordt mogelijk gedacht aan het houden van kerkdiensten, uitvaarten, huwelijken en tal van activiteiten in de cultureel-maatschappelijke sfeer. Deze vinden ook nu reeds plaats in de Grote Kerk. Denk aan het Ondernemersgala, concerten van koren en orkesten, de uitvoering van de Matthäus Passion en Oranjeborgh hield er een expositie met foto’s van cliënten. Het bestuur denkt aan een nauwe samenwerking met Schouwburg Ogterop.

Onderzoek

De stichting heeft de beschikking over de financiële middelen voor een breed onderzoek naar de toekomstige mogelijkheden. Ook de bouwkundige facetten worden onder de loep genomen. Mede dankzij plaatselijke fondsen als het Waarborgfonds, het Burgerweeshuis, de gemeente, het Cultureel Platform en een bijdrage van het PGM is een bedrag van 40.000 euro beschikbaar.

Via bemiddeling van een oud-Meppeler ondernemer is het bestuur in contact gekomen met het onderzoeksbureau XPEX. Dat bureau adviseert onder andere over de ontwikkeling van culturele infrastructuur en inrichting van openbare ruimten.

Het bestuur van de stichting gaat een beleidsplan opstellen. Dit beleidsplan geeft inzicht in de werkzaamheden van de stichting en in de wijze waarop de stichting geld bijeenbrengt. Het is mogelijk dat de nieuwe stichting eigenaar wordt van de Grote Kerk. „Alle scenario’s zijn mogelijk”, benadrukt voorzitter Albert Bruins Slot.

De Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters heeft na samenspraak met de leden gekozen voor verbouwing van de Oude Kerk aan de Groenmarktstraat. „We gaan uit van deze feiten”, aldus het bestuur.

Het bestuur presenteert in de loop van dit jaar de uitkomsten van het onderzoek. Het staat open voor ideeën vanuit de bevolking.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe