Twaalf sportdocenten van Stichting Sport en Beweeg Drenthe hebben de afgelopen maanden ontslag gekregen. De activiteiten van vooral ouderen liggen door corona stil. Bij herstart volgt waarschijnlijk een nieuw contract.

Het dozijn ontslagen bij Stichting Sport en Beweeg, lijkt vooralsnog de hardste klap voor het trainersgilde in Drenthe. Verenigingen hebben hun vaste sportdocenten vaak in dienst gehouden.

Geen contributie

Sport en Beweeg organiseert activiteiten voor met name senioren in vijf Drentse gemeenten, Coevorden, Meppel, Emmen, De Wolden en Hoogeveen. Door de activiteiten voor ouderen, hoofdzakelijk onder dak, ging al vroeg in de pandemie een streep.

Deelnemers betalen per keer en van een vaste contributie is geen sprake. Daardoor droogden de inkomsten rap op. Doorbetaling van docenten kon vanaf begin 2021 niet langer volgens de stichting. In januari viel het ontslagbesluit, de contracten zijn inmiddels beëindigd.

Andere tak van sport

Hans de Lang, directeur van SportDrenthe, baalt van het ontslag. ,,Voor een aantal van hen is het een bijbaan, maar anderen zijn afhankelijk van het inkomen. We hopen dat we ze na vaccinaties en versoepelingen weer in dienst kunnen nemen, want hun kennis en kunde staat buiten kijf.’’

Omdat verenigingen wel contributie inden voor dit seizoen konden trainers daar vaak in dienst blijven. ,,Over het afgelopen jaren is de solidariteit en binding tussen Drentse verenigingen en leden heel groot geweest’’, stelt Hans de Lang. ,,Maar daar kunnen we niet veel langer op teren, op een gegeven moment stoppen mensen of kiezen ze een andere tak van sport. Vooral voor de zaalsporten kan dat slecht uitpakken. We snakken naar betere tijden.’’

Iedereen doorbetaald

Bij STK Drenthe, formeel werkgever van honderden trainers in Drenthe, zijn de twaalf ontslagen bij Sport en Beweeg een negatieve uitzondering op de regel. Astrid Sijbring van STK merkt dat verenigingen nauwelijks trainers hebben hoeven laten gaan. ,,Hooguit zijn er aflopende contracten niet verlengd, en hebben sommige verenigingen met hun leiders afgesproken om vrijwillig even niet te betalen omdat de sport stillag, maar over het algemeen is iedereen doorbetaald.’’

Verenigingen konden het afgelopen jaar geen beroep doen op de landelijke NOW-regeling om personeel door te betalen. Vooral omdat daarvoor inkomstenverlies een belangrijke eis was. Sportclubs zonder kantine-opbrengst en met het voortgang van ledencontributie zijn aangewezen op andere regelingen van het rijk, provincie en gemeenten om het hoofd boven water te houden.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe