Strijd om nota dakreparatie in Emmen tot hoogste rechter uitgevochten

Al ruim twee jaar strijden de gemeente Emmen en Primenius over het betalen van een rekening. Foto: DvhN

De ruzie tussen de gemeente Emmen en onderwijsorganisatie Primenius over de betaling van een dakreparatie bij rooms-katholieke basisschool De Diedeldoorn wordt uitgevochten tot aan de hoogste bestuursrechter van ons land.

De gemeente is naar de Raad van State in Den Haag gestapt om het al ruim twee jaar durende geschil te beslechten met een definitieve uitspraak.

Het dak van de school in de Emmer wijk Rietlanden werd in de zomer van 2017 voor ruim 86.000 euro onder handen genomen. Al een flinke tijd had de school last van lekkage op meerdere plekken. Nader onderzoek wees uit dat de isolatie onder ongeveer de helft van het dak kletsnat was. De dakbedekking en het isolatiemateriaal werden vervangen.

Primenius: constructiefouten

Primenius betaalde als opdrachtgever de rekening en vroeg daarna de gemeente om voor de kosten op te draaien. Primenius dacht voor een vergoeding in aanmerking te komen omdat er in haar beleving sprake was van constructiefouten.

Het college van burgemeester en wethouders voelde er niets voor en wees het verzoek eind 2017 af. Van constructiefouten zou geen sprake zijn. De reparatie viel volgens de gemeente onder regulier onderhoud en dat dient sinds begin 2015 volledig door het schoolbestuur te worden betaald, in dit geval dus Primenius.

Emmen houdt hand stevig op de knip

De onderwijsorganisatie liet het er niet bij zitten en diende een bezwaar in. Beide partijen belandden bij de Emmer bezwarencommissie en die oordeelde dat het bij 11 van van de 23 geconstateerde gebreken wel degelijk ging om constructiefouten.

De commissie adviseerde de gemeente om tot betaling over te gaan, maar het college van burgemeester en wethouders hield de knip stevig dicht. Volgens de gemeente kwam het woord constructiefout in rapporten over de kwestie geen enkele keer voor.

Ook lager bedrag wil Emmen niet betalen

Omdat Primenuis de strijd niet staakte, belandde de zaak daarna op het bordje van de rechtbank. Die verklaarde het bezwaar gegrond en stelde dat de gemeente een nieuw besluit moest nemen. De onderwijsorganisatie kreeg de opdracht om met een ‘aangepaste reële claim’ richting gemeente te komen.

Die kwam er. Primenius verlaagde het bedrag tot 39.000 euro. Toch kwam het niet tot een deal. Het college van burgemeester en wethouders is nog altijd van mening dat de gemeente niets moet betalen en stapt daarom naar de Raad van State. Met een uitspraak van de Raad van State - de hoogste bestuursrechter van ons land - wordt het geschil definitief beslecht.

Omdat de zaak bij de rechter ligt, wil de gemeente geen nadere toelichting geven. Primenius was vanwege scholing niet bereikbaar.

menu