Het lijkt stil, maar een groep van twintig omwonenden strijdt nog steeds tegen de komst van (lawaai)evenementen op het concoursterrein van CH De Wolden in Veeningen.

,,De zaak ligt alweer een tijdje bij de rechter. En nu blijkt dat de gemeente De Wolden hangende de procedure met een nieuw besluit wil komen. Dat is op z’n minst raar. En wat het nog vreemder maakt, is dat onze bezwaren tegen het oude besluit automatisch van toepassing zijn op het nieuwe. Wij begrijpen dat niet’’, zegt Arjen Kuindersma namens de omwonenden.

Een woordvoerster van De Wolden laat weten dat de gemeente tot ‘nieuwe inzichten’ is gekomen. In hoeverre die afwijken van de oude, kan zij nog niet zeggen: ,,We zijn nog bezig met het nieuwe besluit en daarom hebben we de rechtbank om uitstel gevraagd. Het klopt dat de ‘oude’ bezwaren van kracht blijven, maar dat neemt niet weg dat mensen ook tegen het nieuwe besluit bij de rechtbank bezwaar kunnen maken.’’

Extra inkomsten versus overlast

Vier jaar geleden tekenden de omwonenden bezwaar aan tegen het voornemen van de gemeente om het bestuur van de Stichting Concours Hippique De Wolden toestemming te geven ook niet-paardensportevenementen met versterkte muziek te houden op het eigen concoursterrein in Veeningen. De stichting wilde zodoende extra inkomsten genereren, de omwonenden vreesden lawaaioverlast, aantasting van hun woongenot en waardedaling van hun huis.

Ondanks de protesten van de buurt, verleende de gemeente de gevraagde omgevingsvergunning in het najaar van 2019. De omwonenden tekenden beroep aan bij de rechtbank. Lawaai-evenementen zijn naar hun mening in strijd met het bestemmingsplan. Dat staat alleen agrarische activiteiten en paardensport toe. De historische hal, die de stichting op het terrein plaatste, mag alleen worden gebruikt voor de ontvangst van gasten en sponsoren tijdens het concours, stellen zij.

Omwonenden voelen zicht beetgenomen

Nu gaat het nog om drie evenementen met versterkte muziek per jaar, maar de omwonenden zijn bang dat de vergunning de deur opent naar meer (commerciële en luidruchtige) activiteiten. ,,Omdat ons destijds is verzekerd dat de hal alleen zou worden gebruikt voor gasten en sponsoren, hebben wij bij de bouwaanvraag in 2015 geen bezwaar gemaakt. Nog geen jaar later kwam de stichting met de aanvraag voor het houden van niet-paardensportevenementen.’’

De rechtbank schakelde adviesbureau STAB in om de kwestie te onderzoeken. Afgelopen najaar volgde een kritisch rapport. Vervolgens kwam de gemeente met een weerwoord, waar STAB op mocht reageren. Recentelijk mocht de gemeente weer op die reactie schieten.

De omwonenden staan erbij en kijken ernaar. ,,Dan gaat de gemeente gaandeweg de procedure ook met een ander, naar verluidt beter onderbouwd besluit komen. Echt heel vreemd. Kijk, zolang de rechtbank geen uitspraak heeft gedaan, worden er geen evenementen op het terrein gehouden. Dat is in ons voordeel, maar deze trage gang van zaken is wel heel frustrerend’’, zegt Kuindersma.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe