Momenteel zorgt het Leger des Heils in Hoogeveen voor onderdak aan meer dan dertig dak- en thuislozen.

Subsidie voor Leger des Heils moet opvang daklozen in Hoogeveen waarborgen

Momenteel zorgt het Leger des Heils in Hoogeveen voor onderdak aan meer dan dertig dak- en thuislozen. Foto: ANP

Om de groep dak- en thuislozen met meervoudige, complexe problematiek niet tussen wal en schip te laten vallen, subsidieert de gemeente Hoogeveen het Leger des Heils dit jaar met 477.000 euro.

De hulporganisatie kan met dit rijksgeld woonruimte en begeleiding blijven aanbieden aan deze zeer kwetsbare groep mensen, met als doel hen (weer) zelfstandig te laten wonen.

Interwonen

Het Leger des Heils huisvest de doelgroep op twee locaties in Hoogeveen, aan de Lomanlaan en Het Haagje. Het gaat om zogeheten interwonen: een tussenvorm naar zelfstandigheid. Bewoners hebben een eigen kamer, met een badkamer en keuken.

Tot dusver zorgt Assen, als centrumgemeente in Drenthe, voor de verdeling van de rijksgelden naar de gemeenten die te maken hebben met beschermd wonen en de maatschappelijke begeleiding en opvang van dak- en thuislozen met zware, meervoudige problemen.

Van dat laatste onderdeel maakt Hoogeveen het meest gebruik. Van de in totaal 700.000 euro wordt in deze gemeente ongeveer zes ton ingezet.

Zelf verantwoordelijk

Met ingang van volgende maand stopt voor de meeste cliënten de financiering van de begeleiding vanuit Assen. En vanaf 2022 worden gemeenten zelf verantwoordelijk voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang van de dak- en thuislozen met meervoudige problematiek.

Wethouder Janita Tabak: ,,Zouden we in de tussentijd niets doen, dan is voor deze mensen geen budget meer voor maatschappelijke opvang en staan ze dus feitelijk op straat. Dat willen we natuurlijk niet.’’

Om de opvang van deze groep na 1 februari niet in gevaar te brengen, moet Hoogeveen een financieel noodverband leggen. Dat resulteert in een subsidie van 477.000 euro voor het Leger des Heils.

‘Onvolledige gegevens’

Er was rekening gehouden met een lager bedrag: 275.000 euro. Volgens de gemeente Hoogeveen had Assen ‘onvolledige gegevens’ aangeleverd waardoor nu meer geld nodig is. Maar wethouder Tabak tilt daar niet zwaar aan.

,,We hebben een overschot van 750.000 euro op het onderdeel beschermd wonen, voor mensen met GGZ-problematiek. Dat geld gaat in de algemene middelen. Het tekort van twee ton wordt daaruit aangezuiverd. Vestzak-broekzak.’’

Momenteel zorgt het Leger des Heils in Hoogeveen voor onderdak aan meer dan dertig dak- en thuislozen. Daarnaast begeleidt de hulporganisatie ambulant nog eens zo’n 25 personen.

Het gaat om volwassen dak- en thuislozen in combinatie met vaak ernstige psychiatrische aandoeningen, een lichte verstandelijke beperking, problematisch drugs- of alcoholgebruik, strafblad, huurschulden of een woonverleden met overlast.

‘Niet over straat zwerven’

,,Je wilt niet dat deze mensen over straat zwerven. De ervaringen met begeleiding en opvang door het Leger des Heils zijn erg goed. Deze organisatie beschikt over gekwalificeerd personeel en is de enige partij die een combinatie van wonen en begeleiding kan leveren op het huidige kwaliteitsniveau.’’

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu