Het laatste woord is nog niet gezegd over het plan om ruim 1,6 miljoen euro subsidie uit te trekken voor de bouw van een waterstoffabriek bij Emmen.

Moet de kleine provincie Drenthe het grote Shell gaan subsidiëren? Statenlid Peter Zwiers (PvdA) krijgt er jeuk bij, verklaarde hij woensdag tijdens een vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid. „Niet nodig, die subsidie”, vindt zijn collega Ewoud Bos van GroenLinks. Ook andere Statenleden hebben moeite met de overheidsbijdrage aan een grote multinational.

Gaszuiveringsinstallatie

De fabriek moet komen op het terrein van de in onbruik geraakte gaszuiveringsinstallatie (GZI) in Emmen. Daar liggen allerlei leidingen en installaties die voor de productie van waterstof goed te gebruiken zijn. De provincies Drenthe en Groningen hebben grote ambities om samen de waterstofregio van Nederland te worden, dus willen Gedeputeerde Staten van Drenthe dit project steunen.

Volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) is dit project echter van groot belang voor de economische toekomst van Drenthe. Hij wees er op dat er in de traditionele energiesector in het Noorden 20.000 banen op de tocht staan, mede doordat de aardgaswinning stopt. Stelpstra wil vaart maken met de productie van alternatieve vormen van energie. „Ik houd er niet van om achteraan te bungelen. We hebben een grote partij nodig om dit project van de grond te krijgen. Shell is zo’n grote partij.”

Zonder overheidssubsidie lukt het niet, aldus Stelpstra. Er is geld nodig om de onrendabele top van het project te financieren. Uit concurrentieoverwegingen kon hij niet zeggen hoeveel Shell bijdraagt aan het project. Hij liet wel doorschemeren dat de totale kosten ongeveer 14 miljoen euro bedragen.

Energiedrager

Nu is waterstof een energiedrager, geen energiebron. Je hebt stroom nodig voor de elektrolyse van water. De VVD en de PVV wilden weten waar die stroom vandaan komt. Die komt dus van windmolens en/of zonnepanelen, want het moet wel ‘groene waterstof’ zijn. De suggestie van de PVV dat er dan dus nog meer windmolens en zonneparken nodig zijn in Drenthe, verwierp Stelpstra. „Dat verband klopt niet.”

„Het is wel zo dat we meer stroom nodig hebben, maar dat komt doordat we van het gas af willen. Zegt u maar hoe het anders moet”, hield hij de Statenleden voor.

Waterstof krijgt zijn toepassing onder meer bij auto’s, bussen en vrachtwagens. Een brandstofcel zet het waterstof daar om in stroom. De waterstof fungeert dus eigenlijk als accu.

De discussie gaat over twee weken door tijdens de plenaire Statenvergadering. Die hakt dan de knoop door over de subsidieaanvraag.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe