Het plan van de provincie Drenthe om alleen schapen- en geitenhouders in het Hart van Drenthe subsidie te verlenen voor afrastering tegen wolven stuit op veel kritiek. Het gebied waarvoor de subsidie geldt zou te klein zijn, waardoor veel dierenhouders buiten de boot vallen.

Ray Dorgelo van Canine Efficiency zette al een online petitie op met het doel om de subsidieregeling voor de hele provincie Drenthe te laten gelden. „We juichen het toe dat de provincie eindelijk met een subsidie voor geiten- en schapenhouders komt. Ze hebben alleen een belachelijk klein gebied afgekaderd”, zei hij eerder over het plan van de provincie.

Onvrede binnen gebiedscommissie wolf

Ook de gebiedscommissie preventie wolvenschade Drenthe is verbaasd over het besluit van de provincie. „Voorafgaand aan het besluit hebben wij als commissie een advies uitgebracht”, vertelt voorzitter Harry Oosterman. „Dat blijkt niet gehonoreerd te zijn en daar bestaat binnen de commissie wat onvrede over. We hadden het eerlijk gezegd ook niet verwacht. We gingen ervan uit dat het een verstandig advies was en dat de provincie daarin mee zou gaan.”

RTV Drenthe meldde donderdag dat Gijsbert Six, tevens lid van de Drentse gebiedscomissie, helemaal klaar is met de kwestie. ‘Jumelet heeft niks gedaan met ons advies . Een advies dat notabene gebaseerd is op onderzoek van de Universiteit van Wageningen en waar de provincie zelf om heeft gevraagd’, zei hij tegen de omroep.

Zwervende wolf

In het advies stelde de commissie voor om het risicogebied voor wolven groter te maken dan het nu is. Zo zou Zuidoost-Drenthe en ook een gebied boven Assen worden meegenomen in de plannen. Hiermee wordt ook schade die door zogenaamde ‘zwervende’ wolven wordt aangericht meegenomen.

Volgens Ray Dorgelo, initiatiefnemer van de petitie, is het juist belangrijk dat er aandacht komt voor deze groep wolven. „Je moet kijken naar het reële risico van wolvenaanvallen en dat is in de hele provincie. Vooral zwervende wolven hebben daarin een groot aandeel. Drenthe is één van de meest drukke gebieden met rondzwervende wolven. Je kan dan niet zomaar alleen het Hart van Drenthe aanwijzen en daar schapen- en geitenhouders recht laten hebben op de subsidie.”

Onderstaande kaart toont de plaatsen waar één of meerdere schapen ten prooi zijn gevallen aan een wolf. De eerste bevestigde aanval was op 7 maart 2015 bij Nieuw-Amsterdam. De locaties zijn bij benadering.

Wolf langere tijd in Hart van Drenthe

De provincie Drenthe stelt dat Het Hart van Drenthe is gekozen omdat daar de meeste aanvallen van de wolf hebben plaatsgevonden. „In deze regio leek de dichtheid van wolvenaanvallen het hoogst. Er moet op dit moment een eerste stap ondernomen worden en het is belangrijk dat die zo snel mogelijk gezet wordt. Bovendien moeten we werken met een beperkt budget”, reageert Mijke Boedeltje, woordvoerder van de provincie Drenthe.

De woordvoerder wijst er daarnaast op dat de schade die door een zwervende wolf is aangericht, wordt vergoed via de instantie BIJ12. Ook kunnen dierenhouders bij de provincie Drenthe rasters aanvragen die de wolf tegen moeten houden.

Overleg

De provincie is zich wel bewust van de kritiek op het besluit. „We begrijpen de verwarring en we gaan nog in overleg met de dierenhouders en de gebiedscommissie. Daarin willen we fatsoenlijk toelichtingen hoe deze regeling tot stand is gekomen.”

De provincie Drenthe kondigde eerder al aan dat na een jaar wordt gekeken of er aanvullende maatregelen voor het gebied nodig zijn.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
wolf