Supermarkt Ter Borch krijgt nipte meerderheid in gemeenteraad van Tynaarlo

De Borchsingel in Ter Borch. Omwonenden vrezen gevaarlijk situaties als hierbij nog een supermarkt komt. Foto Pepijn van den Broeke

Met de kleinst mogelijke meerderheid heeft de gemeenteraad van Tynaarlo maandagavond ingestemd met het plan voor een supermarkt in Ter Borch bij Eelderwolde.

Het plan trok 12 voorstanders en 11 tegenstanders. De collegepartijen zijn verdeeld. De PvdA stemde tegen, terwijl coalitiepartners VVD, D66 en CDA voorstemden. Door de steun van de ChristenUnie haalde het plan een nipte meerderheid.

PvdA: plan is niet goed genoeg

De PvdA is niet tegen een supermarkt, maar vindt het huidige ontwerp niet goed genoeg. De fractie stelde voor een nieuw ontwerp te maken, met parkeren onder de supermarkt, meer aandacht voor de groene omgeving en meer aandacht voor de verkeersveiligheid.

De motie kreeg eveneens steun van 11 raadsleden. De 12 tegenstanders oordeelden dat de raad niet beslist over het ontwerp van de supermarkt. Bovendien steekt de gemeente al 500.000 euro in veilige oversteekplaatsen, kiss and ride stroken voor de nabijgelegen scholen en een betere scheiding van snel en langzaam verkeer, merkte raadslid Pepijn Vemer van D66 op. Een nieuw ontwerp is dan ook niet nodig, oordeelde de raadsmeerderheid. Het gaf voor de PvdA de doorslag om tegen te stemmen.

Onderzoek naar draagvlak in de wijk

Leefbaar Tynaarlo diende samen met Gemeentebelangen en GroenLinks een motie in om een onderzoek te doen naar het draagvlak in de wijk voor het supermarktplan. Al maanden roeren zich in de wijk de tegenstanders van het supermarktplan. Zij hebben zich verenigd in de actiegroep Stop Tynaarlo. Ook Bewonersvereniging Ter Borch heeft zich tegen het plan uitgesproken.

Daarmee is echter niet gezegd dat een meerderheid van de bewoners tegen is. De voorstanders hebben zich steeds op de vlakte gehouden, maar stuurden de laatste weken brieven om hun standpunt onder de aandacht te brengen.

Wijk is volop in ontwikkeling

Ter Borch is nog volop in ontwikkeling. De nieuwste bewoners komen er wonen met het perspectief op de mogelijke komst van een supermarkt. De oudere bewoners hebben gekozen voor een rustige, groene wijk. De vraag hoe de verhoudingen precies liggen, valt daarmee lastig te beantwoorden.

Desondanks kreeg de motie van Leefbaar Tynaarlo geen meerderheid. De tegenstanders denken dat er voldoende bekend is over het draagvlak en stellen dat Leefbaar Tynaarlo het onderzoek ook zelf had kunnen doen.

Raad van State

De raad heeft maandag formeel besloten dat de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Als de raad hier definitief mee instemt, gaan de tegenstanders in de wijk waarschijnlijk naar de Raad van State.

menu