Het voormalige TNT-kantoor aan de Nieuweweg wordt binnenkort afgebroken. De plannen om op die plek zeventien woningen te realiseren liggen ter inzage. Het college van B en W in Noordenveld wil daarnaast meewerken aan de ontwikkeling van achttien appartementen op de plek van het voormalige Aldi-pand bij de rotonde aan de Julianalaan.

De plannen voor de herontwikkeling van de TNT-locatie tussen de Nieuweweg en de Wijnbergstraat bestaan al een tijd, maar zijn nu zo ver dat betrokkenen eventuele zienswijzen kunnen indienen. Het college is akkoord met de plannen van Vastgoedontwikkeling Noord, die er zeventien woningen wil realiseren: zes twee-onder-een-kapwoningen en elf rijtjeshuizen.

De huidige veertien parkeerplaatsen worden behouden en zelfs verder uitgebreid, zodra de woningen er staan zijn 43 parkeerplekken openbaar toegankelijk. De tuinen en erven van de huizen grenzen aan de Nieuweweg, een belangrijke ontsluitingsweg voor Roden. De geluidsbelasting op de woningen is daardoor hoger dan gemiddeld, maar grenst nog binnen de maximaal toegestane waarde.

loading  

Het college heeft ook ingestemd met de schetsontwerpen voor de bouw van achttien appartementen op de plek van de voormalige Aldi-supermarkt aan het Julianaplein. Zes daarvan hebben een eigen tuin. De plannen zijn nog niet definitief, maar zijn al wel in overleg met de gemeente tot stand gekomen.

Omwonenden worden nog bijgepraat

Omwonenden worden nog bijgepraat over de plannen. Hoewel de schetsplannen nog wat werk behoeven, is het college blij met het voornemen voor woningbouw op die plek. ,,We zijn er bij gebaat ervoor te zorgen dat de huidige bestemming verdwijnt”, schrijft het college in het voorstel aan de gemeenteraad. ,,Daarmee kan het winkelaanbod verder worden geconcentreerd naar het centrum toe.”

Voor de concentratie van het winkelaanbod is subsidie van gemeente en provincie beschikbaar, daarvan hoopt de ontwikkelaar gebruik te maken.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe