Het tekort van de gemeente Assen valt lager uit dan verwacht. Er was rekening gehouden met een verlies van 7,1 miljoen euro dit jaar. Het wordt nu geraamd op 3,3 miljoen.


Dat staat in de voortgangsrapportage die burgemeester en wethouders donderdag presenteerden. De meevaller van 3,8 miljoen is te danken aan onder meer een hogere uitkering uit het gemeentefonds, dalende rentelasten en minder investeringen.

Ook is sprake van een klein voordeel in de uitvoering van de wet sociale werkvoorziening (WSW). Wel stijgen de bijstandslasten in combinatie met een lagere vergoeding van het rijk .

Te weinig geld van rijk

Net als andere gemeenten ontvangt ook Assen te weinig geld van het rijk voor de uitvoering de Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet. Mede daardoor stevende de Drentse hoofdstad dit jaar af op een fors tekort en de gemeenteraad bezuinigde stevig.

Bij de vaststelling van het herstelplan 2020-2024 in april 2020 moest Assen 7,1 miljoen euro uit de reserves om de begroting sluitend te krijgen. Dit bedrag kan nu worden bijgesteld naar 3,3 miljoen. Assen denkt de inhaalslag met het herstelplan te kunnen maken.

Alle bezuinigingen gerealiseerd:

In 2020 worden grotendeels alle geplande bezuinigingen gerealiseerd: het gaat om 6,2 miljoen euro van de begrote 6,6 miljoen. Een paar maatregelen kon voornamelijk als gevolg van de coronacrisis niet volledig gerealiseerd worden. Zo waren er minder inkomsten dan begroot van de verhoogde toeristenbelasting, vooral doordat de TT niet doorging.

De financiële gevolgen van de coronacrisis worden in Assen dit jaar ingeschat op 4,5 miljoen euro. Tot nu toe is hiervoor 4,8 miljoen ontvangen van het Rijk. Vooralsnog lijkt deze compensatie voldoende te zijn, maar met de komst van de tweede coronagolf zijn de financiële risico’s nog steeds erg groot, zeggen burgemeester en wethouders.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe