Brandstichting in Hoogeveen. Foto Persbureau Meter

Terugblik: de brandstichtingen in Hoogeveen

Brandstichting in Hoogeveen. Foto Persbureau Meter Persbureau Meter

Het jaar 2015 komt ten einde. Traditiegetrouw blikt Dagblad van het Noorden terug met mensen die dit jaar in het nieuws stonden. Vandaag de maand september, waarin een 39-jarige Hoogevener wordt aangehouden op verdenking van een reeks brandstichtingen in zijn woonplaats.

Sinds de aanhouding van een 39-jarige man uit Hoogeveen is de serie brandstichtingen tussen april en september van dit jaar teruggelopen tot een paar incidenten. Wie echter denkt dat het rechercheteam ontbonden is en de pakweg 25 zaken in een la liggen te verstoffen, heeft het mis.

,,Het onderzoek gaat gewoon door”, vertelt rechercheur William Oord. ,,Er zijn meerdere brandstichters actief. De opsporing van daders heeft nog altijd prioriteit. Indien nodig kunnen we zo opschalen.”

Ogenschijnlijk geen voortgang

Lange tijd leek er voor de buitenwacht geen schot te zitten in het onderzoek naar de reeks brandstichtingen waarbij auto's, caravans, aanhangers, schuttingen en carports in vlammen opgingen. Geen aanhoudingen, geen zicht op daders, geen nieuwe aanknopingspunten, zo klonk het herhaaldelijk uit de politieorganisatie. ,,We konden vaak niet meer informatie naar buiten brengen om het onderzoek niet te frustreren of daders wijzer te maken”, legt Oord uit.

Achter de schermen zorgden sporen- en antecedentenonderzoek, camerabeelden, buurtonderzoek en informatie van getuigen echter wel voor waardevolle puzzelstukjes. Met de brandweer werd afgesproken om, waar mogelijk, blusdekens te gebruiken om zoveel mogelijk sporen veilig te stellen.

'Het had soms ook heel anders af kunnen lopen'

Om informatie uit de samenleving te vergaren, moest de politie soms wel eens wat ‘trekken en duwen', erkent Klaas Dunnink, plaatsvervangend teamchef van de politie in Zuidwest-Drenthe. ,,De nuchtere volksaard maakt dat burgers niet altijd het belang van brokjes informatie inzien”, zegt hij. ,,We hebben die burger echter hard nodig om het politiewerk te kunnen doen.” Hij prijst de inspanningen van het rechercheteam en de dienders op straat. ,,Iedereen is tot op het bot gemotiveerd om een einde te maken aan de brandstichtingen.”

De incidenten hadden grote impact op de gedupeerden en de buurt. Mensen verloren het gevoel van veiligheid, sliepen onrustig. ,,Het had soms ook heel anders af kunnen aflopen”, weet Dunnink. ,,Voor hetzelfde geld hadden zich persoonlijke ongelukken voorgedaan. Mensen zijn in gevaar gebracht.” Dat gold bijvoorbeeld voor een aantal branden in de Alteveerstraat en aan de Zuiddreef. De aangehouden Hoogevener bekende zeven branden, waaronder een aantal in de Alteveerstraat.

Dader op de korrel

Volgens rechercheur Oord kan de verdachte niet aan de brandstichting in een caravan aan de Zuiddreef gelinkt worden. ,,Dat geeft al aan dat meerdere daders actief zijn.” Dat de politie daar vanuit gaat hoeft volgens Oord niet te wijzen op kopieergedrag. ,,Een persoon gaat geen branden stichten omdat iemand anders dat ook doet. De motieven om branden te stichten verschillen.”

De inzet van politie, justitie en gemeente focust zich op het opsporen van de daders. Klaas Dunnink: ,,Wanneer die personen opgepakt worden, stopt het seriematige patroon van de branden.”

Het rechercheteam had de aangehouden Hoogevener al een tijd op de korrel. ,,De man viel vooral op door zijn verleden”, zegt Oord, doelend op een eerdere veroordeling wegens brandstichting. Volgens het Openbaar Ministerie is de man verantwoordelijk voor een flink deel van de branden. De strafzaak tegen de 39-jarige verdachte wordt pas eind februari inhoudelijk behandeld. Volgens het OM is het onderzoeksdossier nog niet compleet en is het wachten op rapportages van de psychiater en psycholoog.

Hoogeveen heeft een geschiedenis als het gaat om seriematige brandstichtingen. In 2014 waren er vooral veel autobranden, zo'n 35 voertuigen gingen toen in vlammen op. Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat er een relatie is tussen de branden van dit jaar en die uit 2014. ,,Het is een utopie om brandstichtingen definitief te stoppen en alle daders op te sporen”, zegt Dunnink. ,,Maar we kunnen, samen met burgers, wel de intensiteit verminderen.”

Patroon ontbreekt

De hoge frequentie en het grillige patroon van de branden tussen april en september van dit jaar maakt de opsporing niet eenvoudig. Oord: ,,Het beeld is divers qua locaties, tijdstippen, werkwijze en doelwitten. De ene keer wordt brand bij een woning gesticht, dan weer moet een caravan of aanhangwagen er aan geloven. Mede daarom is het onderzoek opgesplitst in verschillende deelonderzoeken. Welke incidenten hebben raakvlakken? Waar zie je een patroon?”

Wat het onderzoek niet overzichtelijker maakt is dat tussen de seriematige branden soms ook een autobrand zit die door de eigenaar zelf blijkt aangestoken. ,,Om zo verzekeringsgeld op te strijken”, duidt Dunnink. ,,We slagen er echter in om die gevallen eruit te filteren.”

Of het onderzoek op korte termijn tot nieuwe aanhoudingen leidt, is volgens beiden niet te zeggen. ,,Maar we blijven er mee bezig. We gaan nu niet achterover leunen.”

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
menu