Tegenstanders in Tweede Exloermond lieten in 2015 al van zich horen. Foto: Archief Kees van de Veen

Terugtrekken uit windpark bij Scheemda? RWE legt boer boete van half miljoen euro op

Tegenstanders in Tweede Exloermond lieten in 2015 al van zich horen. Foto: Archief Kees van de Veen

Grondeigenaren in de Eekerpolder zitten vast aan contracten met RWE/Innogy, initiatiefnemer van een windpark. Eenzijdig opzeggen kost 500.000 euro boete. De geheimhouding die er op ligt verbreken kost 25.000 euro. Dat onthult onderzoeksprogramma Argos van de VPRO.

Grondeigenaren in de Eekerpolder bij Scheemda maakten in 2012 afspraken met RWE/Innogy over het gebruik van hun landbouwpercelen voor de aanleg van Windpark N33. Om dit project mogelijk te maken sloten ze ‘intentie-overeenkomsten’, in bezit van onderzoeksprogramma Argos en ingezien door Dagblad van het Noorden.

Het gaat om contracten die tot 2020 lopen en automatisch overgaan in grondovereenkomsten voor de duur van 15 jaar als het windpark daadwerkelijk wordt gerealiseerd.

Wat staat er in die contracten?

Grondeigenaren ontvangen elk jaar 2000 euro tot de grondovereenkomst is gesloten. Als de windturbine wordt geplaatst, ontvangt de grondeigenaar een jaarlijkse vergoeding van 10.000 euro per opgestelde megawatt. Wie de afspraak eenzijdig opzegt moet een ‘niet voor matiging in aanmerking komende’ boete van 500.000 euro betalen. Op het verbreken van de geheimhouding over de inhoud van het contract staat een boete van 25.000 euro.

‘Het is tegen de wet’

Volgens Harriet Schelhaas, professor privaatrecht aan de Erasmusuniversiteit in Rotterdam en gepromoveerd op boetebepalingen, is de clausule dat grondeigenaren die boete niet bij de rechter mogen aanvechten, in strijd met de wet. ,,Dat kan je wel in een contract opschrijven, maar het is tegen de wet’’, zegt Schelhaas tegen Argos. ,,Een grondeigenaar mag altijd naar de rechter stappen en zeggen: deze boete is veel te hoog en moet gematigd worden.’’

Schelhaas wil niet spreken van een wurgcontract, maar vindt wel dat het contract ‘unfaire aspecten’ kent.

,,Een overeenkomst een intentie-overeenkomst noemen terwijl die automatisch overgaat in een langdurige grondovereenkomst vind ik raar. Het is niet verboden, maar je moet het contract wel goed lezen om te weten waar je aan begint.’’

Verscheuren bij faillissement

Volgens Schelhaas biedt het contract RWE/Innogy ook meer rechten dan de grondeigenaar, zoals het kunnen afdwingen van een langlopende grondovereenkomst.

Als de grondeigenaar gedurende de looptijd van de intentieovereenkomst zijn percelen geheel of gedeeltelijk verkoopt, heeft dat consequenties. Hij moet hij er dan voor zorgen dat alle rechten en plichten die voortvloeien uit de overeenkomst met de ontwikkelaar door de nieuwe eigenaar worden overgenomen. Dat gebeurt aan de hand van een ‘adequaat ketting- en boetebeding’.

Grondeigenaar en ontwikkelaar kunnen van elkaar en de intentie-overeenkomst verscheuren als een van beiden failliet gaat. Bijzonder is de afspraak dat de intentie-overeenkomst eveneens de prullenbak in gaat als RWE/Innogy de grondeigenaar schriftelijk kenbaar heeft gemaakt, dat het project of een gedeelte daarvan waarin de percelen zijn gelegen, volgens de ontwikkelaar niet mogelijk of haalbaar is.

menu