Thorbeckelaan in Assen krijgt veilige oversteekplaats voor schoolkinderen

De Thorbeckelaan in Assen gaat flink op de schop. Waar nu nog drie flats staan, komen nieuwe appartementen én een veilige oversteekplaats voor schoolkinderen.

De vernieuwing van de flats aan de Thorbeckelaan is een van de sluitstukken van het grote moderniseringsplan in de Oude Molenbuurt, dat al enkele jaren aan de gang is.

Nieuwe gebouwen hoger dan oude flats

In totaal zitten in de drie flats van woningcorporatie Actium 48 huurappartementen, die inmiddels allemaal leegstaan. Ze maken plaats voor twee nieuwe, hogere wooncomplexen met in totaal zestig adressen. Bedoeling is dat het gebied zijn groene karakter behoudt en dat de waterberging wordt verbeterd.

De bestaande woningen, stammend uit de jaren zestig, zijn slecht geïsoleerd en versleten. Zij maken plaats voor goed geïsoleerde en geluiddichte woningen die bovendien - in tegenstelling tot de oude appartementen - van verschillende grootte zijn.

De gemeente heeft onderzocht hoe het verkeerslawaai op dit drukke punt verminderd kan worden, omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 decibel op de woninggevels overschreden wordt. Stiller asfalt was door de ligging naast de rotonde Nobellaan niet mogelijk en ook een hoge geluidswal is volgens van B en W niet wenselijk. Daarom willen zij een hogere grenswaarde verlenen aan de bouwers.

Looproute naar school

Naast de gebouwen komt een nieuwe oversteekplaats, met een looproute vanaf de Thorbeckelaan naar de nabijgelegen basisschool Het Kompas.

Door de ouders van de school, waar ruim 250 leerlingen les krijgen, wordt nu vooral gebruikgemaakt van de kiss-and-rideplaatsen langs de Thorbeckelaan. Kinderen die komen lopen, moeten deze drukke weg oversteken en via een eveneens drukke parkeerplaats naar het schoolplein wandelen.

Met gevaarlijke situaties tot gevolg, schrijft het gemeentebestuur. ‘Daarom is gewerkt aan een veilige loopverbinding vanaf de Thorbeckelaan richting het schoolplein. Zo wordt onder andere op de Thorbeckelaan een volwaardige oversteekplaats voor fietsers en voetgangers gerealiseerd en kunnen de fietsers en voetgangers via een vrij liggend pad op het schoolplein komen. Zij hoeven dan niet meer dezelfde route te nemen als de auto’s over het parkeerterrein.’

Campagne: kom niet met de auto

In samenwerking met de school, Veilig Verkeer Nederland, de wijkagent en wijk-boa begint de gemeente een campagne om ouders en kinderen te overtuigen straks zoveel mogelijk te voet of per fiets naar school te komen via deze nieuwe routes.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe
Verkeer
menu