Het aantal hennepkwekerijen dat vorig jaar in het Noorden is ontmanteld is vorig jaar zo’n 25 procent gedaald ten opzichte van 2019. Dat meldt de politie.

In Noord-Nederland zijn vorig jaar 246 kwekerijen opgerold, in 2019 waren dat er 313. Landelijk zijn er vorig jaar 2894 hennepkwekerijen ontmanteld, ongeveer 20 procent minder dan in 2019.

De dalende trend wordt daarmee voortgezet. Volgens de politie is die structurele daling lastig te verklaren, omdat er sprake is van lokale verschillen.

,,Het is niet aannemelijk dat er simpelweg minder hennepkwekerijen in Nederland zijn. Wel ligt er druk op basisteams, waardoor er in de basisteams minder aandacht uitgaat naar illegale hennepteelt. In Noord-Nederland zijn er echter sinds november 2020 drie interventieteams actief, die zich richten op ondermijning. De aanpak van hennepteelt is daar een onderdeel van.”

De landelijke cijfers op een rijtje per eenheid over de afgelopen vijf jaar:

Eenheid 2016 2017 2018 2019 2020
Noord-Nederland 488 404 436 313 246
Oost-Nederland 866 761 640 587 527
Midden-Nederland 463 405 306 236 231
Noord-Holland 461 357 281 325 226
Amsterdam 342 309 206 176 158
Den Haag 516 510 414 374 240
Rotterdam 634 550 507 576 636
Zeeland-West-Brabant 673 532 424 365 249
Oost-Brabant 487 301 193 245 233
Limburg 600 538 502 437 419
Landelijke Eenheid 8 3 4 1 2
Totaal 5538 4670 3913 3635 2894

Bron: Politie Nederland

Meer kwekerijen in de openlucht dan in 2019

Het aantal ontdekte hennepkwekerijen neemt al een aantal jaar op rij af. Ter vergelijking: in 2016 waren het er nog ruim vijfenhalfduizend. Opmerkelijk is dat in 2020 meer kwekerijen werden aangetroffen in de buitenlucht dan het jaar ervoor. In 2020 waren dat er 436, een stijging van 86 ten opzichte van 2019. Toen ontmantelde de politie 350 buitenkwekerijen.

De oorzaak van de structurele daling van het aantal ontmantelingen is volgens de politie lastig te duiden, onder meer doordat er sprake is van lokale verschillen. ,,Het is niet aannemelijk dat er simpelweg minder hennepkwekerijen in Nederland zijn. Wel ligt er veel druk op basisteams, waardoor er minder capaciteit is voor de aanpak van hennepteelt.”

Aantal anonieme meldingen met 7 procent gestegen

Meld Misdaad Anoniem kreeg afgelopen jaar 4300 tips van burgers over mogelijke hennepkwekerijen, een stijging van zeven procent (driehonderd meldingen) ten opzichte van 2019.

Het aantal meldingen van hennepkwekerijen in woningen steeg met acht procent, terwijl het aantal tips over hennepkwekerijen in bedrijven juist met zeven procent afnam.

De politie vermoedt dat veel meer mensen het afgelopen jaar thuis werkten vanwege de coronamaatregelen en daarom alerter waren.

Dertigduizend hennepkwekerijen stelen jaarlijks bijna een miljard kilowattuur aan elektriciteit

Max Daniel, landelijk portefeuillehouder Drugs, benadrukt dat blijvende aandacht voor georganiseerde hennepteelt belangrijk is. ‘Daarachter schuilt een wereld van ondermijnende criminaliteit. Bovendien brengen kwekerijen grote risico’s met zich mee voor de omgeving, zoals brandgevaar en waterschade.’

Ook energiediefstal brengt veel maatschappelijke kosten met zich mee. Naar schatting van de netbeheerders zijn in Nederland zo’n dertigduizend hennepkwekerijen die elk jaar bijna een miljard KWh aan elektriciteit stelen. Dat is meer dan alle huishoudens in Rotterdam en komt neer op een kostenpost van zo’n zestig miljoen euro. De omvang van de diefstal is al jaren stabiel.

Je kunt deze onderwerpen volgen
Drenthe